Politechnika Opolska - strona główna

Wybory 2020 - 2024


[09-07-2020] Skład władz Politechniki Opolskiej w kadencji 2020-2024 (pochodzących z wyborów).
[09-07-2020] Skład Senatu Politechniki Opolskiej w kadencji 2020-2024.
[08-05-2020] Komunikat Komisji Wyborczych - terminy wyborów członków Senatu Politechniki Opolskiej.
[06-05-2020] Uchwała UKW w sprawie wdrożenia elektronicznej procedury wyborczej w wyborach członków senatu PO na kadencję 2020-2024.
[04-05-2020] Regulamin wyborczy Politechniki Opolskiej - tekst ujednolicony.
[30-04-2020] Podział mandatów w Senacie Politechniki Opolskiej.
[15-04-2020] Uchwała UKW w sprawie wdrożenia elektronicznej procedury wyborczej w wyborach dziekanów wydziałów PO na kadencję 2020-2024.
[14-04-2020] Zgłoszenie kandydata na dziekana_wzór.
[14-04-2020] Zgoda na kandydowanie na funkcję dziekana - wzór.
[09-04-2020] Dr hab. inż. Marcin Lorenc rektorem Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024.
[03-04-2020] Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej – ostateczna lista kandydatów na rektora Politechniki Opolskiej.
[03-04-2020] Uchwała UKW w sprawie w sprawie wdrożenia elektronicznej procedury wyborczej.
[01-04-2020] Wskazanie kandydata na rektora - wzór.
[30-03-2020] Uchwała UKW w sprawie wznowienia procedury wyboru organów i osób w Politechnice Opolskiej oraz zmiany terminarza wyborczego.
[17-03-2020] Uchwała UKW w sprawie zawieszenia procedury wyboru organów i osób w Politechnice Opolskiej.
[09-03-2020] Procedura zgłaszania kandydatów na rektora.
[09-03-2020] Zgłoszenie kandydata na rektora - wzór.
[09-03-2020] Zgoda na kandydowanie - wzór.
[09-03-2020] Skład Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej.
[09-03-2020] Skład Wydziałowych Kolegiów Elektorów Politechniki Opolskiej.
[25-02-2020] Komunikat Wydziałowych Komisji Wyborczych - terminy wyborów.
[21-02-2020] Instrukcja wyborcza w Politechnice Opolskiej.
[20-02-2020] Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej - terminy wyborów.
[14-02-2020] Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
[14-02-2020] Oświadczenie lustracyjne.
[14-02-2020] Informacja o wyborach do kolegium elektorów, przeprowadzanych przez wydziałowe komisje wyborcze.
[14-02-2020] Zasady działania komisji wyborczych przy wyborach organów na kadencję 2020-2024.
[10-02-2020] Podział mandatów w kolegium elektorów.
[03-02-2020] Skład Wydziałowych Komisji Wyborczych.
[24-01-2020] Terminarz wyborczy.
[22-01-2020] Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej.
[22-01-2020] Regulamin wyborczy Politechniki Opolskiej.