Politechnika Opolska - strona główna

Dlaczego Politechnika Opolska?


Studenci Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki przygotował kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki. Są one przygotowane dla studentów I roku na Wydziałach:

  • Budownictwa,
  • Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
  • Inżynierii Produkcji i Logistyki,
  • Mechanicznego.
W przypadku zorganizowania grupy min. 15 osób na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, istnieje możliwość zorganizowania takiego kursu również tutaj.

Kursy będą trwały 10 godzin i będą obejmowały wiedzę z pewnych działów matematyki i fizyki. Będą się one odbywały kilka razy w ciągu roku akademickiego.