Politechnika Opolska - strona główna

Dlaczego Politechnika Opolska?


Budynek Łącznik Politechnika ściśle kooperuje z amerykańskimi uczelniami oraz placówkami dyplomatycznymi. Wspólnie z Illinois State University organizujemy corocznie Polsko-Amerykańską Szkołę Letnią. Na Politechnice prężnie działa oddział studencki prestiżowej organizacji IEEE.