Politechnika Opolska - strona główna

Doktorzy Honorowi


prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

Zdjęcie Wiesława Kurdowskiego

LAUDACJA

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

Czuję się zaszczycona - jako Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej – możliwością wystąpienia sławiącego Profesora Wiesława Kurdowskiego - wybitnego uczonego i inżyniera, cenionego nauczyciela akademickiego, aktywnego uczestnika i organizatora życia naukowego, któremu Senat Politechniki Opolskiej nadał tytuł doktora honoris causa - najwyższe honorowe wyróżnienie akademickie. Występując przed Państwem odczuwam szczególną satysfakcję, gdyż osobiście dobrze znam Profesora. Łączą nas więzi naukowe i koleżeńskie.

Laudacja w całości...

Wiesław Kurdowski