Politechnika Opolska - strona główna

Zamówienia publiczne do 30 000 euro w projektach UE


Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z montażem rolet/ żaluzji okiennych dla obiektu zlokalizowanego w Opolu przy ul. Waryńskiego 4, w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach programu RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013- Tytuł projektu: „Utworzenie Punktu Kontaktowego Politechniki Opolskiej pn. Centrum Nauka-Biznes (CeNaBiz) poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu”
Publikacja: 14-05-2015, 09:31 przez Łukasz Dymek (edycja: 14-05-2015, 11:37 przez Łukasz Dymek)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 22.05.2015 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  Publikacja: 14-05-2015, 11:37
 2. zał 1 Formularz ofertowy
  Publikacja: 14-05-2015, 09:31
 3. zał 2 Szczegółowy opis przedmiotu dostawy
  Publikacja: 14-05-2015, 09:31
 4. Wzór umowy
  Publikacja: 14-05-2015, 09:31
Politechnika Opolska powtarza unieważnione postępowanie i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przetargowej dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: 1) dostawę sprzętu komputerowego, 2) dostawę mebli biurowych i wyposażenia prowadzonych w pełnej procedurze przetargowej (wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm. ) oraz 3) dostawę sprzętu multimedialnego, RTV i wyposażenia prowadzonych w uproszczonej procedurze przetargowej (wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ).
Publikacja: 29-01-2015, 10:18 przez Łukasz Dymek
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 05.02.2015 r.):
 1. Ogłoszenie
  Publikacja: 29-01-2015, 10:18
 2. Formularz ofertowy
  Publikacja: 29-01-2015, 10:18
 3. Opis prac
  Publikacja: 29-01-2015, 10:18
 4. Wzór umory
  Publikacja: 29-01-2015, 10:18
Informujemy, że w związku z wystąpieniem nieprawidłowości formalnych zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Zamawiający unieważnił postępowanie: Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przetargowej dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: 1) dostawę sprzętu komputerowego, 2) dostawę mebli biurowych i wyposażenia prowadzonych w pełnej procedurze przetargowej (wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm. ) oraz 3) dostawę sprzętu multimedialnego, RTV i wyposażenia prowadzonych w uproszczonej procedurze przetargowej (wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ). Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie powtórzone.
Publikacja: 20-01-2015, 15:18 przez Łukasz Dymek (edycja: 27-01-2015, 08:54 przez Łukasz Dymek)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 26.01.2015 r.):
 1. Ogłoszenie
  Publikacja: 20-01-2015, 15:18
 2. Formularz ofertowy
  Publikacja: 20-01-2015, 15:18
 3. Zakres prac
  Publikacja: 20-01-2015, 15:18
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na emisji dwóch ogłoszeń w prasie regionalnej w ramach programu RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAI w II Kampusie Politechniki Opolskiej”.
Publikacja: 20-11-2014, 11:07 przez Rafał Sordon (edycja: 21-11-2014, 07:31 przez Rafał Sordon)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 26.11.2014 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  Publikacja: 21-11-2014, 07:30
 2. Opis przedmiotu zamówienia.pdf
  Publikacja: 21-11-2014, 07:30
 3. Formularz ofertowy.pdf
  Publikacja: 21-11-2014, 07:30
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego do prac zleconych wykonawcy firmie Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Sp. z o.o. oraz ewentualnych jego podwykonawców, realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach programu RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Tytuł projektu: „Utworzenie Punktu Kontaktowego Politechniki Opolskiej pn. Centrum Nauka-Biznes (CeNaBiz) poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu”
Publikacja: 17-07-2014, 11:42 przez Anna Kluger (edycja: 23-07-2014, 10:23 przez Anna Kluger)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 25.07.2014 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu-CaNaBiz.pdf
  Publikacja: 18-07-2014, 09:06
 2. Opis prac niezbędnych do wykonania.pdf
  Publikacja: 18-07-2014, 09:06
 3. zał nr 1 do ogłoszenia Formularz ofertowy.doc
  Publikacja: 18-07-2014, 09:06
 4. zał nr 3 Deklaracja gotowości i bycia w pełnej dyspozycji zamawiającego.docx
  Publikacja: 18-07-2014, 09:06
 5. Wzór umowy
  Publikacja: 23-07-2014, 10:23
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji do przetargu nieograniczonego w procedurze pow. 14 000 euro na prace budowlano- montażowe i instalacyjne w ramach projektu pt. "Utworzenie Punktu Kontaktowego Politechniki Opolskiej pn. Centrum Nauka-Biznes (CeNaBiz) poprzez przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu"
Publikacja: 06-12-2013, 14:59 przez Łukasz Dymek
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 12.12.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  Publikacja: 06-12-2013, 14:59
 2. Załącznik nr 1
  Publikacja: 06-12-2013, 14:59
 3. Załącznik nr 2
  Publikacja: 06-12-2013, 14:59
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na zakup "Elementów składowych do stanowiska do badania nowoczesnych, innowacyjnych układów chłodzenia" w ramach projektu pt. "Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT"
Publikacja: 25-11-2013, 10:19 przez Dariusz Koteras (edycja: 06-12-2013, 08:29 przez Dariusz Koteras)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 12.12.2013 r.):
 1. OgloszenieCZVIUaktualnienie.docx
  Publikacja: 06-12-2013, 08:29
 2. Zalaczniknr1CzVI.docx
  Publikacja: 25-11-2013, 10:19
 3. Zalaczniknr2CzVI.doc
  Publikacja: 25-11-2013, 10:19
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na zakup "indukcyjnych czujników położenia" w ramach projektu pt. "Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT"
Publikacja: 25-11-2013, 10:18 przez Dariusz Koteras (edycja: 03-12-2013, 12:14 przez Dariusz Koteras)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 10.12.2013 r.):
 1. OgloszenieCzVUaktualnienie.docx
  Publikacja: 03-12-2013, 12:14
 2. Zalaczniknr1CzV.docx
  Publikacja: 03-12-2013, 12:14
 3. Zalaczniknr2CzVUaktualnienie.doc
  Publikacja: 03-12-2013, 12:14
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na zakup "elementów do testów" w ramach projektu pt. "Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT"
Publikacja: 25-11-2013, 10:16 przez Dariusz Koteras
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 05.12.2013 r.):
 1. OgloszenieCzIV.docx
  Publikacja: 25-11-2013, 10:16
 2. Zalaczniknr1CzIV.docx
  Publikacja: 25-11-2013, 10:16
 3. Zalaczniknr2CzIV.doc
  Publikacja: 25-11-2013, 10:16
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na zakup "termopar oraz elektromagnesu" w ramach projektu pt. "Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT"
Publikacja: 25-11-2013, 10:15 przez Dariusz Koteras (edycja: 06-12-2013, 08:26 przez Dariusz Koteras)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 12.12.2013 r.):
 1. OgloszenieCzIIIUaktualnienie.docx
  Publikacja: 06-12-2013, 08:26
 2. Zalaczniknr1CzIII.docx
  Publikacja: 25-11-2013, 10:15
 3. Zalaczniknr2CzIII.doc
  Publikacja: 25-11-2013, 10:15
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na zakup "Stanowiska do nauki oprogramowania sterowników sterujących elementami wykonawczymi „inteligentnego domu”" w ramach projektu pt. "Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT"
Publikacja: 25-11-2013, 10:13 przez Dariusz Koteras (edycja: 02-12-2013, 13:18 przez Dariusz Koteras)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 11.12.2013 r.):
 1. OgloszenieCzIIUaktualnienie.docx
  Publikacja: 02-12-2013, 13:17
 2. Zalaczniknr1CzIIUatualnienie.docx
  Publikacja: 02-12-2013, 13:17
 3. Zalaczniknr2CzII.doc
  Publikacja: 02-12-2013, 13:17
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na zakup "Stanowiska do badania nowoczesnych ogniw" w ramach projektu pt. "Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT"
Publikacja: 25-11-2013, 10:11 przez Dariusz Koteras (edycja: 06-12-2013, 08:24 przez Dariusz Koteras)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 12.12.2013 r.):
 1. OgloszenieCzIUaktualnienie.docx
  Publikacja: 06-12-2013, 08:24
 2. Zalaczniknr1CzI.docx
  Publikacja: 25-11-2013, 10:11
 3. Zalaczniknr2CzI.doc
  Publikacja: 25-11-2013, 10:11
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostawę dejonizatora w ramach projektu "Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce"
Publikacja: 18-11-2013, 22:49 przez Malgorzata Wzorek (edycja: 21-11-2013, 11:39 przez Malgorzata Wzorek)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 25.11.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  Publikacja: 18-11-2013, 22:49
 2. Formularz ofertowy.docx
  Publikacja: 18-11-2013, 22:49
 3. Odpowiedzi na zapytania
  Publikacja: 21-11-2013, 11:39
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostawę suszarki laboratoryjnej w ramach projektu "Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce"
Publikacja: 13-11-2013, 22:54 przez Malgorzata Wzorek (edycja: 18-11-2013, 10:17 przez Mirosław Gucwa)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 19.11.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  Publikacja: 13-11-2013, 22:54
 2. Formularz ofertowy
  Publikacja: 13-11-2013, 22:54
 3. Odpowiedzi na zapytania
  Publikacja: 18-11-2013, 10:15
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) projektu pod tytułem: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej” wraz z wymaganymi załącznikami oraz wniosku aplikacyjnego w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii (VI nabór wniosków o dofinansowanie projektów) RPO WO 2007-2013.
Publikacja: 08-11-2013, 11:19 przez Anna Kluger
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 13.11.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu-SWI projekt „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej”
  Publikacja: 08-11-2013, 11:19
 2. Formularz ofertowy- „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej”
  Publikacja: 08-11-2013, 11:19
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostawę kamery termowizyjnej w ramach projektu "Laboratorium nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych w Politechnice Opolskiej"
Publikacja: 05-11-2013, 17:21 przez Daniel Zając
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 14.11.2013 r.):
 1. 1. Formularz ofertowy
  Publikacja: 05-11-2013, 17:21
 2. 2. Specyfikacja techniczna
  Publikacja: 05-11-2013, 17:21
 3. Ogłoszenie
  Publikacja: 05-11-2013, 17:21
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji
Publikacja: 02-07-2013, 14:43 przez Małgorzata Wach
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 04.07.2013 r.):
 1. Ogłoszenie
  Publikacja: 02-07-2013, 14:43
 2. formularz ofertowy
  Publikacja: 02-07-2013, 14:43
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego adaptacji budynku nr 2 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie pt.: „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej” w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii (V nabór wniosków o dofinansowanie projektów) RPO WO 2007-2013.
Publikacja: 02-07-2013, 14:35 przez Anna Kluger
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 08.07.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu-projekt budowlany i projekt wykonawczy, budynek nr 2 -dz.4.3,RPO WO
  Publikacja: 02-07-2013, 14:35
 2. Formularz ofertowy
  Publikacja: 02-07-2013, 14:35
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji do przetargu w ramach projektu "Laboratorium nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych w Politechnice Opolskiej
Publikacja: 05-06-2013, 13:01 przez Daniel Zając
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 11.06.2013 r.):
 1. Ogłoszenie
  Publikacja: 05-06-2013, 13:01
 2. Formularz ofertowy
  Publikacja: 05-06-2013, 13:01
 3. Opis systemu
  Publikacja: 05-06-2013, 13:01
Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego adaptacji budynku nr 1 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dotyczącego instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych w zakresie instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Publikacja: 27-05-2013, 11:08 przez Anna Kluger (edycja: 27-05-2013, 11:09 przez Anna Kluger)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 05.06.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie instalacji kolektorów słonecznych
  Publikacja: 27-05-2013, 11:08
 2. Formularz ofertowy
  Publikacja: 27-05-2013, 11:08
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji do przetargu w ramach projektu "Laboratorium nieinwazyjnej diagnostyki procesów i urządzeń cieplno-przepływowych w Politechnice Opolskiej
Publikacja: 22-05-2013, 14:25 przez Daniel Zając (edycja: 22-05-2013, 15:59 przez Daniel Zając)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 28.05.2013 r.):
 1. Ogłoszenie
  Publikacja: 22-05-2013, 14:25
 2. Formularz ofertowy
  Publikacja: 22-05-2013, 14:25
 3. Opis systemu pomiarowego
  Publikacja: 22-05-2013, 14:25
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
Publikacja: 14-05-2013, 14:50 przez Anna Stefanowska-Strzodka
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 16.05.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu SWI 4.3 RPO WO - 13.05.2013.pdf
  Publikacja: 14-05-2013, 14:50
 2. Formularz ofertowy-13.05.2013.docx
  Publikacja: 14-05-2013, 14:50
Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
Publikacja: 15-04-2013, 13:23 przez Anna Kluger
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 17.04.2013 r.):
 1. Ogłoszenie o zamówieniu SWI 1.1.1 RPO WO-15.04.13r.(skorygowane)
  Publikacja: 15-04-2013, 13:23
 2. Formularz ofertowy-15.04.13r.(skorygowany)
  Publikacja: 15-04-2013, 13:23
Informujemy, że w związku z wystąpieniem nieprawidłowości formalnych zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro (L.dz. 1RDRF/82/2013) Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie powtórzone.
Publikacja: 15-04-2013, 12:49 przez Anna Kluger (edycja: 15-04-2013, 14:17 przez Anna Kluger)
Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 15.04.2013 r.):
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
  Publikacja: 09-04-2013, 15:24 przez Anna Szajer-Janiszewska
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 15.04.2013 r.):
  1. 20130409 ogłoszenie o zamówieniu SWI 1.1.1 RPO.pdf
   Publikacja: 09-04-2013, 15:24
  2. zal . nr 2 Formularz ofertowy.docx
   Publikacja: 09-04-2013, 15:24
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji do przetargu
  Publikacja: 13-03-2013, 12:23 przez Grzegorz Królczyk
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 22.03.2013 r.):
  1. Ogloszenie o zamowieniu - dokumentacja przetargowa
   Publikacja: 13-03-2013, 12:23
  2. zał nr 1 do ogłoszenia Formularz ofertowy ze strony
   Publikacja: 13-03-2013, 12:23
  3. zał. nr 2 do ogłoszenia Sterowane numerycznie obrabiarki do metalu ze strony
   Publikacja: 13-03-2013, 12:23
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji do przetargu
  Publikacja: 29-01-2013, 14:40 przez Andrzej Augustynowicz
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 05.02.2013 r.):
  1. Ogłoszenie.pdf
   Publikacja: 29-01-2013, 14:40
  2. zał nr 1 do ogłoszenia Formularz ofertowy.docx
   Publikacja: 29-01-2013, 14:40
  3. zał nr 2 do ogłoszenia Opis stanowiska.docx
   Publikacja: 29-01-2013, 14:40
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji do przetargu
  Publikacja: 29-01-2013, 09:17 przez Aleksander Karolczuk (edycja: 29-01-2013, 12:32 przez Aleksander Karolczuk)
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 05.02.2013 r.):
  1. zał. nr 1 do ogłoszenia Formularz ofertowy.docx
   Publikacja: 29-01-2013, 09:17
  2. zał. nr 2 do ogłoszenia Opis maszyny.docx
   Publikacja: 29-01-2013, 09:17
  3. Ogloszenie.pdf
   Publikacja: 29-01-2013, 12:32
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostarczenie naczyń i przyborów kuchennych
  Publikacja: 21-01-2013, 22:51 przez Jolanta Królczyk
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 28.01.2013 r.):
  1. Ogłoszenie
   Publikacja: 21-01-2013, 22:51
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 21-01-2013, 22:51
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania antywirusowego
  Publikacja: 21-01-2013, 11:21 przez Dariusz Koteras (edycja: 25-01-2013, 13:16 przez Dariusz Koteras)
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 04.02.2013 r.):
  1. Uaktualnione ogłoszenie
   Publikacja: 25-01-2013, 13:16
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
   Publikacja: 21-01-2013, 11:21
  3. Uaktualniony Załącznik nr 2
   Publikacja: 25-01-2013, 13:16
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU)
  Publikacja: 28-12-2012, 13:52 przez Anna Kluger
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 04.01.2013 r.):
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
   Publikacja: 28-12-2012, 13:52
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 28-12-2012, 13:52
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostawę ekranów projekcyjnych podwieszanych
  Publikacja: 17-12-2012, 15:39 przez Jolanta Królczyk
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 02.01.2013 r.):
  1. zal 1_ogloszenie o zamowieniu_17.12.2012.pdf
   Publikacja: 17-12-2012, 15:39
  2. zal 2 Formularz ofertowy.doc
   Publikacja: 17-12-2012, 15:39
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostawę odzieży roboczej
  Publikacja: 10-12-2012, 16:20 przez Jolanta Królczyk
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 17.12.2012 r.):
  1. zał nr 1_odziez robocza.pdf
   Publikacja: 10-12-2012, 16:20
  2. zal 2 Formularz ofertowy_odziez robocza.doc
   Publikacja: 10-12-2012, 16:20
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na dostawę ekranów projekcyjnych podwieszanych
  Publikacja: 07-12-2012, 13:48 przez Jolanta Królczyk (edycja: 07-12-2012, 13:54 przez Jolanta Królczyk)
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 12.12.2012 r.):
  1. Zał 1 Ogłoszenie o zamówieniu
   Publikacja: 07-12-2012, 13:48
  2. Zał 2 Formularz ofertowy
   Publikacja: 07-12-2012, 13:48
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji do przetargu
  Publikacja: 20-11-2012, 14:22 przez Dariusz Koteras (edycja: 20-11-2012, 14:48 przez Dariusz Koteras)
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 23.11.2012 r.):
  1. ogloszenie.pdf
   Publikacja: 20-11-2012, 14:31
  2. zalacznik nr 2 do ogloszeniaMOPIT.doc
   Publikacja: 20-11-2012, 14:22
  3. zal acznik nr 1 Formularz ofertowyMOPIT.docx
   Publikacja: 20-11-2012, 14:48
  Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48.
  Publikacja: 14-08-2012, 10:00 przez Mirosław Gucwa (edycja: 14-08-2012, 10:16 przez Mirosław Gucwa)
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 22.08.2012 r.):
  1. Ogłoszenie
   Publikacja: 14-08-2012, 10:16
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 14-08-2012, 10:00
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
  Publikacja: 13-04-2012, 12:15 przez Anna Kluger
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 17.04.2012 r.):
  1. Ogłoszenie SWI-Modernizacja lab.Zaawan.Techn.Wytwarz.
   Publikacja: 13-04-2012, 12:15
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 13-04-2012, 12:15
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
  Publikacja: 13-04-2012, 12:13 przez Anna Kluger
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 17.04.2012 r.):
  1. Ogłoszenie SWI-Rozbudowa laboratorium CAD/CAM
   Publikacja: 13-04-2012, 12:13
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 13-04-2012, 12:13
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
  Publikacja: 03-04-2012, 11:52 przez Anna Kluger (edycja: 18-06-2013, 10:54 przez Daniel Zając)
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 06.04.2012 r.):
  1. Ogłoszenie SWI-Optym.parametryczna obróbki skrawaniem
   Publikacja: 03-04-2012, 11:52
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 03-04-2012, 11:52
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
  Publikacja: 03-04-2012, 11:21 przez Anna Kluger
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 06.04.2012 r.):
  1. Ogłoszenie SWI-Spec.lab.testowania materiałów
   Publikacja: 03-04-2012, 11:21
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 03-04-2012, 11:21
  Politechnika Opolska zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.
  Publikacja: 03-04-2012, 10:54 przez Anna Kluger (edycja: 03-04-2012, 11:22 przez Anna Kluger)
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 06.04.2012 r.):
  1. Ogłoszenie SWI-Lab.materiałów metalowych
   Publikacja: 03-04-2012, 10:54
  2. Formularz ofertowy
   Publikacja: 03-04-2012, 10:54
  Przygotowanie w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nr 6 zlokalizowanego w II Kampusie Politechniki Opolskiej ul. Prószkowska 76, 45-2758, który został przebudowany na cele edukacyjne Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej.
  Publikacja: 21-03-2012, 12:43 przez Mirosław Gucwa
  Pliki do pobrania (linki aktywne do dnia: 30.03.2012 r.):
  1. Ogłoszenie.pdf
   Publikacja: 21-03-2012, 12:43
  2. zal . nr 2 Formularz ofertowy.pdf
   Publikacja: 21-03-2012, 12:43