Politechnika Opolska - strona główna

Architektura – informacje dodatkowe


Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
na kierunku architektura Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2020/2021

Kandydaci zobowiązani są do złożenia portfolio z pracami rysunkowymi.

Portfolio w wersji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem programu IRK.

Portfolio powinno zawierać 10 własnoręcznie wykonanych prac z zakresu rysunku odręcznego:

  • 5 rysunków z natury ( w tym: 3 rysunki martwej natury; 2 rysunki postaci)
  • 5 rysunków z wyobraźni ( w tym: 2 rysunki kompozycji brył geometrycznych; 3 rysunki kompozycji o charakterze architektonicznym)

Technika: ołówek, rysunek walorowy, ze światłocieniem, format 50x70 cm.

Wymogi formalne wersji elektronicznej portfolia:

Wersja elektroniczna portfolia powinna być przygotowana według następujących wytycznych:

Format plików:

  • .jpg, .jpeg
  • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
  • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

Z przyczyn technicznych prosimy o nadsyłanie prac w portfolio w rozdzielczości 300-600 DPI.

UWAGA: Portfolio w wersji elektronicznej powinno być umieszczone na jednym z serwisów umożliwiających przechowywanie plików i udostępnianie ich innym za pomocą linków internetowych (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google). Uwaga: Nie należy używać w tym wypadku usług, które ograniczają czas aktywność linku, np. WeTransfer. Link do portfolio należy wkleić do dokumentu tekstowego i dodać go za pośrednictwem systemu IRK: Moje konto/Formularze osobowe/Wykształcenie/Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów: dodać dokument "Plik z wklejonym linkiem do portfolio umieszczonego w internecie (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google)".

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

Umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości, uzdolnień kreacyjnych, wyobraźni przestrzennej i umiejętności porządkowania układów płaskich i przestrzennych.

Regulamin punktacji egzaminu dodatkowego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura:

Kandydaci mogą otrzymać 0 - 30 pkt za każdą pracę przedstawioną w portfolio.

Pozytywnym wynikiem egzaminu dodatkowego jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 100 punktów.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
na kierunku architektura Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2020/2021

Kandydat zobowiązany jest do złożenia CV oraz portfolio (dokumentacja projektowa zawierająca materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na kierunku architektura).

Portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację najważniejszych osiągnięć projektowych kandydata (w tym projekty wyróżnione i nagrodzone w konkursach). W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

Każdą stronę portfolio, należy zapisać w formacie .jpeg lub w pliku .pdf

Z przyczyn technicznych prosimy o nadsyłanie prac w portfolio w rozdzielczości 300-600 DPI.

UWAGA: Portfolio w wersji elektronicznej powinno być umieszczone na jednym z serwisów umożliwiających przechowywanie plików i udostępnianie ich innym za pomocą linków internetowych (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google). Uwaga: Nie należy używać w tym wypadku usług, które ograniczają czas aktywność linku, np. WeTransfer. Link do portfolio należy wkleić do dokumentu tekstowego i dodać go za pośrednictwem systemu IRK: Moje konto/Formularze osobowe/Wykształcenie/Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów: dodać dokument "Plik z wklejonym linkiem do portfolio umieszczonego w Internecie (np. Dropbox, Microsoft OneDrive, Dysk Google)".

Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny przysłanych portfolio przyznając maksymalnie 5 punktów. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia II stopnia, kierunek architektura jest uzyskanie wyniku co najmniej 2 punktów.