Politechnika Opolska - strona główna

Kalendarz rekrutacji na semestr zimowy 2021/2022


Czynności rekrutacyjne 

I tura

II tura*

Początek rejestracji elektronicznej

01.06.2021

27.07.2021

Zakończenie rejestracji elektronicznej oraz załączenie dokumentów rekrutacyjnych w systemie IRK

17.07.2021 do godz. 2300

18.09.2021 do godz. 2300

PRZYJMOWANIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

05-10.07.2021

12-17.07.2021

19-24.07.2021

1000 – 1500

13-18.09.2021

20-25.09.2021

1000 – 1500

Ocena portfolio przez Komisję Kwalifikacyjną

na studia I-go stopnia

kierunek ARCHITEKTURA

19.07.2021

20.09.2021

Ocena portfolio przez Komisję Kwalifikacyjną

na studia II-go stopnia –

kierunek ARCHITEKTURA

20.07.2021

21.09.2021

Wyniki kwalifikacji

21.07.2021 godz. 1100

22.09.2021 godz. 1100

Ogłoszenie wyników rekrutacji, wpis na listę przyjętych

26.07.2021 godz. 1600

27.09.2021 godz. 1600

* w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć

Dokumenty będą przyjmowane w punkcie rekrutacyjnym znajdującym się w holu budynku „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16, 45-271 w Opolu