Politechnika Opolska - strona główna
WM

MECHATRONIKA


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość zasad działania wszelkich urządzeń technicznych, uzdolnienia matematyczno-fizyczne, kreatywność techniczna, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, opartą na wielu dziedzinach, takich jak: mechanika, elektronika, sterowanie, a także umiejętność myślenia całościowego oraz umiejętność pracy zespołowej i koordynacji.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Mechatronik ma do czynienia z wysokozaawansowaną techniką. Może pracować w bardzo wielu gałęziach przemysłu:

 • elektrotechnice,
 • motoryzacji,
 • produkcji sprzętu gospodarstwa domowego,
 • lotnictwie,
 • medycynie,
 • wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej oraz mechaniki stosowanej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, nauka o materiałach oraz automatyka i robotyka z teorią sterowania.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów,
 • konstrukcję maszyn wraz z grafiką inżynierską,
 • technologiczne systemy wytwarzania,
 • metrologię,
 • oraz systemy pomiarowe i systemy sterowania.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym)

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • mechanika ruchu płaskiego,
 • wybrane zagadnienia elektrotechniki.

Wśród kierunkowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • modelowanie i symulacje w projektowaniu,
 • programowanie mikrokontrolerów,
 • sensoryka i techniki pomiarowe,
 • sieciowe systemy sterowania.

Specjalności:

Mechatronika w pojazdach i maszynach (S)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania współczesnych metod obliczeniowych (CAD/CAM, CAE). Wykształcenie w zakresie mechatroniki pozwoli na pracę nie tylko w zespołach tworzących systemy mechatroniczne, ale także w jednostkach utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności oraz wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów i teorii podejmowania decyzji pozwolą
na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami mechatronicznymi.

Systemy automatyki i robotyki w mechatronice (S)

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie informatycznym (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe)
i elektronicznym (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika.