Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

ELEKTROTECHNIKA


PREDYSPOZYCJE

Precyzja i logika myślenia, zdolności matematyczne, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne. Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy: projektowaniu, konstruowaniu, testowaniu, eksploatowaniu urządzeń, sieci instalacji i systemów elektrycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne. 

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię obwodów, teorię pola elektromagnetycznego, metrologię, maszyny i urządzenia elektryczne, elektronikę i energoelektronikę, elektroenergetykę i napęd elektryczny, technikę mikroprocesorową, automatykę i regulację automatyczną, technikę wysokich napięć, podstawy mechaniki i mechatroniki.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:

  • zaawansowane zagadnienia teorii obwodów,
  • elektromechaniczne systemy napędowe,
  • pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych,
  • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
  • metody numeryczne w technice,
  • stacje i sieci elektroenergetyczne,
  • diagnostyka układów izolacyjnych,
  • odnawialne źródła energii elektrycznej,
  • rynki energii.

Specjalność:

  • elektroenergetyka przemysłowa (S, NS).

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.