Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

INFORMATYKA


PREDYSPOZYCJE

Umysł ścisły, zdolność abstrakcyjnego myślenia, zdolności analityczne, pracowitość, dociekliwość, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się – ponieważ informatyka to dziedzina stale rozwijająca się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Praca informatyka zależna jest od jego zainteresowań zawodowych.

Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, programista, projektant lub tester systemów informatycznych - w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

Absolwenci zazwyczaj nie mają problemu ze znalezieniem bardzo atrakcyjnej i wysokopłatnej pracy w zawodzie.

Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym). 

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna i algebra liniowa, metody probabilistyczne i statystyka, matematyka dyskretna, elektrotechnika, geometria i grafika inżynierska, metrologia, fizyka. 

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • podstawy programowania,
 • języki i paradygmaty programowania,
 • algorytmy i struktury danych,
 • systemy operacyjne,
 • technologie sieciowe,
 • grafikę komputerową,
 • sztuczną inteligencję,
 • bazy danych,
 • inżynierię oprogramowania,
 • administrowanie złożonymi systemami informatycznymi,
 • systemy wbudowane,
 • projektowanie, realizację oraz testowanie systemów informatycznych,
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym). 

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • modelowanie i analiza systemów informatycznych,
 • ekonometria, metody komputerowe w technice,
 • zaawansowane systemy baz danych,
 • programowanie współbieżne i rozproszone.

Specjalności:

 • informatyka w elektroenergetyce (S),
 • informatyka w technice i zarządzaniu (S),
 • komputerowe wspomaganie projektowania (S),
 • sieci komputerowe i systemy baz danych (S, NS),
 • informatyka stosowana (NS).

W ramach kierunku informatyka (studia stacjonarne) prowadzi się kształcenie dla dwóch grup dwujęzycznych: polsko–niemieckiej i polsko–angielskiej. Kształcenie polega na realizacji wybranych przedmiotów oraz wykonaniu pracy dyplomowej w języku obcym.

Wykłady przewidziane są również dla studentów przybywających z zagranicy w ramach programu Erasmus+.

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Kierunek posiada również akredytację FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).