Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


PREDYSPOZYCJE

Jest to zawód przeznaczony dla osób patrzących przyszłościowo, które charakteryzuje: twórczy, analityczny, logiczny i ścisły umysł, otwartość na nowoczesne i przyszłościowe technologie, zdolność koncentracji, ale także abstrakcyjnego myślenia, dokładność i systematyczność, wyobraźnia przestrzenna, dynamika działania, chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz dostosowywania się do nowych wyzwań.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: analiza matematyczna i algebra liniowa, metody probabilistyczne, informatyka, geometria i grafika inżynierska, fizyka.

Wśród treści kierunkowych znajdują się m.in.:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • układy konwersji energii,
 • systemy transmisji danych w energetyce prosumenckiej (EP)
 • systemy pomiarowe w EP,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • audyt energetyczny,
 • bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych,
 • automatyka zabezpieczeniowa,
 • gospodarka elektroenergetyczna,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • rynek energii, jakość energii elektrycznej,
 • niezawodność w energetyce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce,
 • prawo energetyczne,
 • polityka energetyczna,
 • rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią,
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym,
 • urządzenia elektryczne,
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
 • współpraca OZE z systemem energetycznym,
 • gospodarka skojarzona,
 • wizualizacja i modelowanie procesów w elektroenergetyce,
 • internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE,
 • technologie nanomateriałowe,
 • nowoczesne materiały w technologiach OZE,
 • inżynieria wysokonapięciowa
 • oraz ochrona przepięciowa i odgromowa
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród kierunkowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • energetyka rozproszona,
 • sterowanie w elektroenergetyce,
 • systemy energetyczne wykorzystujące OZE,
 • akty prawne i polityka w zakresie energetyki odnawialnej,
 • efektywne wykorzystanie i magazynowanie energii,
 • teleinformatyka,
 • techniki internetowe,
 • sieciowe systemy komunikacji przemysłowej w OZE,
 • akwizycja i transmisja danych w OZE,
 • budownictwo pasywne,
 • ekonomika energetyki prosumenckiej i ochrony środowiska,
 • zastosowanie sterowników PLC w systemach OZE,
 • systemy SCADA w OZE,
 • techniki programowania nisko i wysokopoziomowego,
 • systemy mikroprocesorowe,
 • oraz układy cyfrowe.

Specjalność:

 • eksploatacja odnawialnych źródeł energii (S).