Politechnika Opolska - strona główna
WEiZ

ZARZĄDZANIE


PREDYSPOZYCJE

Zdolności kierownicze, umiejętności interpersonalne, łatwość podejmowania decyzji, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

KARIERA

To właśnie spośród absolwentów zarządzania rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w różnych organizacjach, bez względu na ich formę własności, czy też status organizacyjno-prawny. W świetle dynamicznych zmian, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce rynkowej, każda firma wymaga sprawnego i skutecznego zarządzania.

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją.

Zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje uzupełniają szeroką gamą przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in.: zastosowania technologii informatycznych w nowoczesnych organizacjach, marketingu w handlu i usługach, handlu i inwestycji zagranicznych, e-biznesu, socjologii i psychologii zarządzania czy ergonomii.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • podstawy zarządzania,
 • nauka o organizacji,
 • mikroekonomia,
 • prawo,
 • finanse.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • podstawy marketingu i badania marketingowe
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.

Bogata oferta przedmiotów obieralnych przygotowana przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania czyni kierunek bardzo atrakcyjnym dla studentów, którzy chcą samodzielnie decydować o profilu kształcenia.

Grupa treści obieralnych obejmuje m.in.:

 • innowacje w biznesie,
 • zarządzanie małą firmą,
 • metody i techniki zarządcze,
 • komunikację w zespole,
 • podstawy e-handlu.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • zarządzanie,
 • etyka w zarządzaniu,
 • makroekonomia.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesami,
 • marketing w biznesie,
 • rachunkowość zarządczą,
 • negocjacje w biznesie.

Specjalności:

 • marketing menedżerski (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: współczesne koncepcje marketingu, komunikacja z klientem, kreatywna strategia marketingowa, zarządzanie marką; przykładowe przedmioty obieralne: wprowadzanie nowego produktu na rynek, marketing personalny, budowanie marki własnej, analiza rynku i informacji rynkowych, zarządzanie sprzedażą.
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie przedsiębiorstwem a uwarunkowania rynku, rynek usług finansowych i kapitałowych, prognozowanie i symulacje; przykładowe przedmioty obieralne: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe, zarządzanie relacjami z otoczeniem;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS); przykładowe przedmioty kierunkowe: wybrane aspekty psychologii międzykulturowej, trening kierowniczy, controlling personalny; przykładowe przedmioty obieralne: jakość i ocena pracy, zarządzanie czasem i rozwojem osobistym, analiza kosztów pracy, psychologia zarządzania, marketing personalny.