Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

LOGISTYKA


JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ekonomia, towaroznawstwo.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: infrastrukturę logistyczną, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz niektóre przedmioty techniczne.

Specjalności:
  • informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych (S, NS),
  • systemy inżynieryjne w logistyce (S, NS).
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. 

SPECJALNOŚĆ


  • Informatyczne  systemy  wspomagania  procesów logistycznych  (S, NS). 

PREDYSPOZYCJE


Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność pracy pod presją, logiczne i przewidujące myślenie, zdolność koncentracji, umiejętność planowania i zarządzania, otwartość i plastyczność umysłu.

KARIERA

Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu. To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. 

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ekonomia, zarządzanie, towaroznawstwo.


Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: infrastrukturę logistyczną, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz niektóre przedmioty techniczne.

SPECJALNOŚĆ


  • Systemy  inżynieryjne  w  logistyce  (S, NS).

PREDYSPOZYCJE


Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność pracy pod presją, logiczne i przewidujące myślenie, zdolność koncentracji, umiejętność planowania i zarządzania, otwartość i plastyczność umysłu. 

KARIERA


Logistyk jest osobą zajmującą się sprawnym przepływem materiałów, surowców, dóbr i usług pomiędzy poszczególnymi ogniwami (przedsiębiorstwami). W skład kompetencji logistyka wchodzi przede wszystkim planowanie zadań firmy, w taki sposób aby osiągnąć jak największy zysk przy najmniejszym nakładzie pracy. Wiąże się to przede wszystkim z odpowiednią organizacją procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z najmniejszym udziałem magazynowania surowców, towarów, półproduktów czy wyrobów gotowych. Właściwe zarządzanie procesami logistycznymi skupia się na ciągłym przepływie surowców i dostaw wraz z właściwą organizacją pracy ludzi.

Od logistyków wymaga się wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, podstaw prawa oraz transportu. Z takim zapleczem wiedzy logistycy są rozchwytywani na rynku pracy. Logistyk znajdzie pracę przede wszystkim w firmach transportowych, spedycyjnych, produkcyjnych, usługowych oraz w administracji.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ekonomia, zarządzanie, towaroznawstwo.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: infrastrukturę logistyczną, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz niektóre przedmioty techniczne.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Specjalności:

  • Międzynarodowe  łańcuchy  dostaw  (S, NS),
  • Inżynieria  transportu  w  logistyce  (S, NS).