Politechnika Opolska - strona główna
WWFiF

FIZJOTERAPIA


PREDYSPOZYCJE

Sprawność fizyczna, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i pracy w grupie, komunikatywność, kultura osobista, cierpliwość, konsekwentność, chęć pomocy innym.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), język polski.

KARIERA

Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska. Stanowiska fizjoterapeuty są również w placówkach oświatowych (np. w międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie. Ponadto, na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością prowadzenia zdrowego stylu życia.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia trwają 10 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 10 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra z prawem do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF).

Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Posiadają także pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Daje to możliwość pracy indywidualnej, w zespołach rehabilitacyjnych placówek służby zdrowia, ośrodkach sportowych lub odnowy biologicznej oraz organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby, które uzyskały tytuł magistra fizjoterapii, przygotowane są do podjęcia studiów podyplomowych, licznych kursów z zakresu specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii. Ponadto, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: anatomia człowieka (prawidłowa, palpacyjna, rentgenowska), fizjologia, biomechanika kliniczna, kinezjologia, genetyka, farmakologia, psychoterapia, ekonomia i marketing w służbie zdrowia, języki obce.

Wśród treści kierunkowych są m.in. takie bloki przedmiotowe jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna, w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych, metody specjalne fizjoterapii, fizjoterapia i traumatologia sportowa, fizjoterapia kliniczna oraz diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w poszczególnych dziedzinach medycyny, badania wysiłkowe.

Studenci mają możliwość elastycznego kształtowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów najbliższych ich zainteresowaniom. Na liście przedmiotów obieralnych znajdują się między innymi: dietetyka, fitness, zajęcia w wodzie, podstawy jogi, odnowa biologiczna, refleksoterapia, trening stabilizacyjny, taping medyczny, drenaż limfatyczny, taśmy mięśniowe człowieka oraz alternatywne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Na studiach stacjonarnych znaczna część zajęć klinicznych prowadzona jest w placówkach służby zdrowia lub specjalistycznych pracowniach. Studia niestacjonarne realizowane są w postaci sobotnio-niedzielnych zjazdów w oparciu o specjalistyczne pracownie i laboratoria uczelni, przy czym część zajęć klinicznych realizowana jest w placówkach służby zdrowia w formie tygodnia zjazdowego.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra fizjoterapii.

Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Ponadto, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in.: genetyka, farmakologia, psychoterapia, ekonomia i marketing w służbie zdrowia.

Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: metody specjalne fizjoterapii, fizjoterapię i traumatologię sportową, diagnostykę funkcjonalną i programowanie rehabilitacji w poszczególnych dziedzinach medycyny, badania wysiłkowe. Ponadto studenci mogą samodzielnie kształtować tok studiów dzięki znacznemu udziałowi przedmiotów obieralnych.