Politechnika Opolska - strona główna
WWFiF

TURYSTYKA I REKREACJA


PREDYSPOZYCJE

Komunikatywność, ciekawość świata, otwartość na innych; kierunek dla osób pasjonujących się podróżami, różnymi rodzajami turystyki, aktywnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, geografia, historia, język polski.

KARIERA

Brzmi kusząco i tak też wygląda w praktyce: absolwent ,,TiR-u" raczej nie ugrzęźnie w stosach papierów, ani też nie będzie w swojej pracy ziewał, chyba, że ze zmęczenia, przy ognisku wieńczącym spływ kajakowy gdzieś na Antypodach. Kojarząca się wprost z tym kierunkiem organizacja podróży i opieka nad jej uczestnikami to jednak nie wszystko. To także edukacja zdrowotna i krajoznawcza, animacja czasu wolnego i pomoc w odnowie biologicznej i psychicznej społeczeństwa. To przygoda, za którą będą Ci płacić!

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym -S (dziennym) 6 semestrów w trybie niestacjonarnym NS (zaocznym). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent posiada umiejętności pozwalające na planowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, m.in. przygotowanie oferty dla różnych grup, nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w co najmniej jednym języku obcym.

Specyfika studiów wymaga opanowania przez absolwenta wiedzy w kilku dziedzinach, w tym humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: etyka, historia architektury i sztuki, psychologia, prawo, ekonomia, zarządzanie.

Wśród treści kierunkowych obejmuje m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • podstawy turystyki i rekreacji,
 • geografię turystyczną,
 • krajoznawstwo,
 • obsługę ruchu turystycznego,
 • podstawy marketingu,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • turystykę aktywną.

Specjalności:

 • dziennikarstwo podróżnicze, absolwent specjalności dziennikarstwo podróżnicze posiada umiejętności pozwalające na przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Jest przygotowany do umiejętnego gromadzenia i upubliczniania informacji z zakresu turystyki w środkach masowego przekazu, jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki;
 • hotelarstwo i gastronomia, absolwent jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi;
 • trener zdrowego trybu życia, absolwent posiada umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia treningu zdrowotnego oraz zajęć relaksacyjnych dla osób w różnym wieku. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych w plenerze oraz w obiektach sportowo – rekreacyjnych.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych typu: nordic walking, pływanie, jazda konna, narciarstwo, żeglarstwo, survival, kajakarstwo itp.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym NS (zaocznym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Specjalności:

 • odnowa biologiczna z elementami dietetyki (S, NS), absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej m.in. w: ośrodkach SPA i odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowych i rekreacyjnych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
 • trening zdrowotny osób dorosłych i starszych, absolwent potrafi samodzielnie zaplanować i realizować trening zdrowotny dla osób w różnym wieku, stosować różnorodne formy aktywności fizycznej, zaplanować i przeprowadzić imprezę turystyczną i rekreacyjną z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowotnego uczestników oraz warunków środowiskowych;
 • turystyka kulturowa, absolwent to specjalności może występować w charakterze inwentaryzatora dziedzictwa kulturowego, przygotowywać plany imprez turystyki kulturowej w firmach turoperatorskich. Pełnić funkcję właściciela, menażera firmy turoperatorskiej specjalizującej się w niszowej turystyce kulturowej;
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji (S, NS), absolwent jest przygotowany do organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi. Posiada kwalifikacje do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, a także kreatywnego poruszania się na rynku pracy.

* warunkiem uruchomienia określonej specjalności jest wybranie jej przez minimalną liczbę studentów, określoną zarządzeniem rektora.

Dla chętnych proponowane są także studia podyplomowe przygotowujące do opieki nad osobami starszymi.

Organizowane są także cieszące się dużą popularnością różnego typu kursy, m.in.: skoków spadochronowych, pilota szybowców; instruktora rekreacji ruchowej narciarstwa alpejskiego, fitness ćwiczenia siłowe, w piłce nożnej, koszykówce, lekkiej atletyce oraz animatora czasu wolnego, realizowanego wspólnie z Biurem Podróży ITAKA.
W ramach Instytutu działa Koło Naukowe Globtroter oraz Viator.

Zajęcia są prowadzone przez młodą, zaangażowaną, otwartą na studentów i chętną do współpracy kadrę.

Student I i II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja ma możliwość zrealizowania jednego semestru lub całego roku studiów, na jednej z uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej LLP Erasmus + (wymagana znajomość języka angielskiego).
Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek w 2014 r., gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

UWAGA:
Na kierunek turystyka i rekreacja NIE MA wstępnego egzaminu sprawnościowego.