Politechnika Opolska - strona główna

Opłaty za studia


Wysokość opłat za kształcenie w Politechnice Opolskiej na studiach rozpoczynających się
w roku akademickim 2020/2021

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI NA STUDIA WYNOSI

Dla Kandydatów na kierunek ARCHITEKTURA

150 zł

Dla Kandydatów na pozostałe kierunki

85 zł

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 W JĘZYKU POLSKIM dla obywateli polskich i cudzoziemców

 

STUDIA I STOPNIA

(opłata semestralna)

STUDIA II STOPNIA

(opłata semestralna)

Administracja

1600 zł

-

Automatyka i robotyka

1900 zł

1900 zł

Budownictwo

1600 zł

1700 zł

Ekonomia

1600 zł

1700 zł

Elektrotechnika

1900 zł

1900 zł

Energetyka i inżynieria środowiska

1800 zł

-

Fizjoterapia

-

2450 zł

Informatyka

1950 zł

2100 zł

Inżynieria bezpieczeństwa

1950 zł

-

Inżynieria środowiska

-

2000 zł

Logistyka

1950 zł

2300 zł

Mechanika i budowa maszyn

1800 zł

2000 zł

Mechatronika

1800 zł

-

Technologia żywności i żywienia człowieka

2100 zł

-

Turystyka i rekreacja

1800 zł

1800 zł

Wychowanie fizyczne

1800 zł

1800 zł

Zarządzanie

1600 zł

1700 zł

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1950 zł

2400 zł

OPŁATY ZA STUDIA I i II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – DLA OBYWATELI POLSKICH

Informatyka (studia I stopnia)

2554 zł za semestr

Inżynieria środowiska (studia I i II stopnia)

Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)

 

OPŁATY ZA STUDIA I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE – DLA CUDZOZIEMCÓW

Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim

4600 zł za rok

Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku angielskim

3000 EURO za rok


Do pobrania: