Politechnika Opolska - strona główna

Władze Politechniki Opolskiej w kadencji 2020-2024


Władze rektorskie

 • Rektor - dr hab. inż. Marcin Lorenc
 • Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych - prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • Prorektor ds. nauki i rozwoju - prof. dr hab. Grzegorz Królczyk
 • Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki - dr Anida Stanik-Besler
 • Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Władze administracyjne

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury

 • Dziekan - prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Arkadiusz Mordak
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr hab. inż. Andrzej Marynowicz

Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 • Dziekan - dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Łukasz Mach
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr Piotr Zamelski

Władze Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • Dziekan - dr hab. inż. Andrzej Cichoń
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Ewelina Piotrowska
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr inż. Małgorzata Zygarlicka

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

 • Dziekan - dr inż. Iwona Łapuńka
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr Andrzej Metelski

Władze Wydziału Mechanicznego

 • Dziekan - dr hab. inż. Grzegorz Robak
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr hab. inż. Krystian Czernek
 • Prodziekan ds. dydaktycznych - dr inż. Jacek Wydrych

Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 • Dziekan - dr hab. Dawid Bączkowicz
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr Dariusz Nawarecki
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr Edyta Majorczyk

Biblioteka Główna

 • Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Anna Jańdziak