Politechnika Opolska - strona główna

Władze Politechniki Opolskiej w kadencji 2016-2020


Władze rektorskie

 • Rektor - dr hab. inż. Marcin Lorenc
 • Prorektor ds. nauki (pierwszy zastępca Rektora) - prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
 • Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych - prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • Prorektor ds. badań i rozwoju - dr hab. Grzegorz Królczyk
 • Prorektor ds. dydaktyki - dr Anida Stanik-Besler

Władze administracyjne

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury

 • Dziekan - prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr inż. Henryk Nowak
 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju - dr inż. Arkadiusz Mordak

Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 • Dziekan - dr hab. inż. Janusz Wielki
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr inż. Brygida Klemens
 • Prodziekan ds. ds. współpracy i rozwoju - dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Władze Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • Dziekan - obowiązki Dziekana pełni Rektor
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr inż. Barbara Grochowicz
 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju - dr hab. inż. Andrzej Cichoń
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr inż. Małgorzata Zygarlicka

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

 • Dziekan - dr hab. inż. Waldemar Skomudek
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr Anida Stanik-Besler
 • Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Sławomir Zator
 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju - dr Aleksandra Żurawska

Władze Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych

 • Dziekan - dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr inż. Włodzimierz Będkowski

Władze Wydziału Mechanicznego

 • Dziekan - prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita
 • Prodziekan ds. organizacyjnych - dr hab. inż. Grzegorz Robak
 • Prodziekan ds. dydaktycznych - dr inż. Jacek Wydrych

Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 • Dziekan - dr hab. Zbigniew Borysiuk
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr Dawid Bączkowicz
 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju - dr Dariusz Nawarecki

Biblioteka Główna

 • Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Anna Jańdziak