Politechnika Opolska - strona główna

Struktura organizacyjna


WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • Szymon Derda - specjalista ds. badawczo-technicznych
 • Dominik Walczak - Specjalista inżynieryjno-techniczny

Dziekan
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Grzegorz Robak - Dziekan

Sekretariat
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr inż. Anita Forc - starszy specjalista ds. dydaktycznych
 • mgr Krzysztof Kozak - starszy specjalista administracyjno-fina
 • mgr inż. Andrzej Powrosnik - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
 • mgr Adriana Sokulska - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • mgr Magdalena Tokarska - starszy specjalista ds. administracyjnych

Prodziekan ds. organizacyjnych
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Krystian Czernek - Prodziekan ds. organizacyjnych

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr inż. Jacek Wydrych - Prodziekan ds. dydaktyki

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • Dr inż. Michał Böhm - adiunkt
 • Dr inż. Łukasz Blacha - adiunkt
 • Zbigniew Daciuk - starszy mechanik
 • dr sztuki Małgorzata Futkowska - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak - profesor
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk - profesor
 • dr hab. inż. Krzysztof Kluger - profesor uczelni
 • Dr inż. Mateusz Kowalski - adiunkt
 • Adam Kulesa - mechanik
 • mgr inż. Anna Kulesa - starszy specjalista ds. administracyjno-naukowych
 • dr inż. Andrzej Kurek - adiunkt
 • dr hab. inż. Marta Kurek - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - profesor
 • dr inż. Zbigniew Marciniak - adiunkt
 • dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Adam Niesłony - profesor
 • dr inż. Robert Owsiński - adiunkt
 • dr hab. inż. Roland Pawliczek - profesora uczelni
 • dr hab. inż. Grzegorz Robak - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Rozumek - profesor

Katedra Pojazdów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz - profesor uczelni
 • dr inż. Andrzej Bieniek - adiunkt
 • dr hab. inż. Sebastian Brol - profesor uczelni
 • dr inż. Mariusz Graba - adiunkt
 • mgr inż. Krystian Hennek - specjalista ds. badawczo-technicznych
 • dr inż. Ireneusz Hetmańczyk - adiunkt
 • dr inż. Andrzej Lechowicz - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala - profesor
 • dr inż. Krzysztof Prażnowski - adiunkt

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Borsuk - adiunkt
 • dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski - profesor uczelni
 • dr inż. Robert Junga - adiunkt
 • dr inż. Mirosław Kabaciński - adiunkt
 • mgr Joanna Kazienko - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan - profesor uczelni
 • Tobiasz Kostka - Samodzielny Technik Mechanik
 • dr Anna Kuczuk - adiunkt
 • mgr inż. Ewelina Łukasiewicz - asystent
 • Anna Matuszek - starszy specjalista - analityk chemiczny
 • dr hab. inż. Tomasz Olszowski - profesor uczelni
 • dr inż. Sławomir Pochwała - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita - profesor
 • dr inż. Andrzej Spyra - adiunkt
 • mgr inż. Barbara Tomaszewska-Wach - asystent
 • dr inż. Jacek Wydrych - adiunkt

Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr Dariusz Andrzejewski - adiunkt
 • mgr Alicja Anigacz - Asystent
 • dr hab. inż. Marian Bartoszuk - profesor uczelni
 • dr inż. Marta Bogdan-Chudy - adiunkt
 • dr inż. Roman Chudy - adiunkt
 • mgr inż. Karolina Głowacka
 • Munish Gupta - profesor uczelni
 • dr Maria Hepner - adiunkt
 • prof. dr hab. Grzegorz Królczyk - profesor
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk - profesor uczelni
 • Zhixiong Li - profesor uczelni
 • mgr inż. Piotr Loschner - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr inż. Agnieszka Łagoda - adiunkt
 • dr hab. inż. Joanna Małecka - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Niesłony - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Anna Pocica - profesor uczelni
 • dr hab. Mariusz Prażmowski - profesor uczelni
 • Ryszard Raduszewski - samodz. mechanik
 • dr inż. Mariusz Rosiak - adiunkt
 • mgr inż. Nela Szczęśniak - specjalista ds. administracyjnych
 • dr hab. inż. Krzysztof Żak - profesor uczelni

Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr inż. Stanisław Anweiler - adiunkt
 • dr inż. Marta Bożym - adiunkt
 • dr hab. inż. Krystian Czernek - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Roman Dyga - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Gabriel Filipczak - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz - profesor uczelni
 • dr inż. Szymon Kołodziej - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr hab. inż. Anna Król - profesor uczelni
 • dr inż. Grzegorz Ligus - adiunkt
 • dr inż. Maciej Masiukiewicz - adiunkt
 • dr inż. Małgorzata Płaczek - adiunkt
 • Marek Prokop - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr hab. inż. Norbert Szmolke - profesor uczelni
 • dr inż. Mariusz Tańczuk - adiunkt
 • dr hab. inż. Wilhelm Jan Tic - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak - profesor
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek - profesor uczelni
 • mgr Anna Zabawczuk - starszy specjalista ds. administracyjnych

Centrum Metrologii Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Laboratorium Technologicznej Warstwy Wierzchniej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Laboratorium Metrologii Powierzchni
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole


Laboratorium Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole