Politechnika Opolska - strona główna

Struktura organizacyjna


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

 • mgr Agnieszka Górniak-Czernecka - specjalista ds. administracyjnych
 • dr hab. inż. arch. Svitlana Linda - profesor uczelni

Dziekan
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty - Dziekan

Sekretariat
tel. +48 77 499 8560
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

 • mgr Magdalena Kropelnicka - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Piotr Nowacki - samodzielny informatyk
 • mgr Katarzyna Sąsiadek - specjalista ds. administracji
 • Joanna Wojdak - samodzielny referent administracyjny
 • Ludwik Bednarz - samodzielny referent techniczny

Biuro Obsługi Programów Unijnych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole


Prodziekan ds. organizacyjnych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr inż. Arkadiusz Mordak - Prodziekan ds. organizacyjnych

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opol
 • dr hab. inż. Andrzej Marynowicz - Prodziekan ds. dydaktyki

Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr hab. inż. Wojciech Anigacz - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Damian Bęben - profesor uczelni
 • dr Volodymyr Boychuk - adiunkt
 • dr inż. Krzysztof Drożdżol - adiunkt
 • dr Józef Duda - adiunkt
 • dr inż. Dariusz Fabianowski - adiunkt
 • dr inż. Paweł Fedczuk - adiunkt
 • mgr Joanna Gaczek - specjalista ds. administracji
 • dr hab. inż. Piotr Górski - profesor uczelni
 • dr inż. Przemysław Jakiel - adiunkt
 • magister inżynier Karolina Jurasz-Drozdowska - asystent
 • dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet - adiunkt
 • mgr inż. Edyta Komendzińska - specjalista ds. administracyjnch
 • mgr inż. Monika Napieraj - asystent
 • dr inż. Daniel Przywara - adiunkt
 • dr hab.inż. Adam Rak - profesor uczelni
 • dr inż. Beata Stankiewicz - adiunkt
 • dr inż. Marcin Tatara - adiunkt
 • dr inż. Janusz Ukleja - adiunkt

Katedra Architektury i Urbanistyki
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr inż. arch. Marcin Gałkowski - adiunkt
 • Anna Grajper - adiunkt
 • dr inż. arch. Justyna Kleszcz - Adiunkt
 • Phd. Arch. Associate Professor Luca Trabattoni - profesor uczelni
 • mgr inż. arch. Radosław Wanago
 • Iwona Wilczek - asystent
 • Kamila Wilk - asystent
 • prof. dr hab. Edward Syty - profesor
 • dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska - profesor uczelni
 • dr hab. inż. architekt Mirosław Bogdan - profesor uczelni
 • dr inż. arch. Barbara Pierścionek - adiunkt
 • dr inż. arch. Marcin Spyra - adiunkt
 • dr inż. arch. Magdalena Wańkowicz - adiunkt
 • dr inż. arch. Anna Szczegielniak - adiunkt
 • mgr inż. arch. Bożena Banek - wykładowca
 • mgr Monika Piętak-Knosała - specjalista ds. administracji
 • mgr inż. Robert Jerzy Krac - wykładowca, specjalista naukowo-techniczny

Katedra Fizyki Materiałów
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał - profesor
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski - profesor uczelni
 • dr inż. Andrzej Kucharczyk - adiunkt
 • dr hab. inż. Andrzej Marynowicz - profesor uczelni
 • dr inż. Kamil Pawlik - adiunkt
 • dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska - profesor uczelni
 • dr inż. Mariusz Czabak - adiunkt
 • mgr Ewa Rembek - specjalista ds. administracyjnych
 • dr inż. Karolina Tatara - adiunkt
 • dr Daniel Frączek - specjalista naukowo-techniczny

Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • dr inż. Wiesław Baran - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski - profesor
 • dr inż. Tomasz Maleska - spec. ds. naukowo - technicznych
 • mgr inż. Piotr Bobra - asystent
 • dr inż. Piotr Bońkowski - adiunkt
 • dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz - adiunkt
 • dr inż. Józef Marian Gigiel - adiunkt
 • mgr inż. Krzysztof Irek - specjalista ds. naukowo-technicznych
 • dr inż. Bronisław Jędraszak - kierownik laboratorium konstrukcji budow
 • dr inż. Barbara Kaleta - adiunkt
 • dr hab. inż. Seweryn Kokot - profesor uczelni
 • dr inż. Mariusz Kupina - adiunkt
 • dr inż. Juliusz Kuś - adiunkt
 • Artur Łożyński - samodzielny technik
 • mgr inż. Marek Nalepka - asystent
 • mgr inż. Joanna Nowacka - asystent
 • dr inż. Henryk Nowak - profesor uczelni
 • dr inż. Dominika Pilarska - adiunkt
 • dr inż. Anna Rawska-Skotniczny - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty - profesor

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
email: kimb@po.opole.pl WWW: http://www.kimb.po.opole.pl
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
 • prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk - profesor
 • Andrzej Krępa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej - profesor
 • dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas - profesor uczelni
 • dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska - adiunkt
 • dr inż. Arkadiusz Mordak - adiunkt
 • mgr inż. Krystian Jurowski - asystent
 • dr inż. Alina Kaleta-Jurowska - adiunkt
 • mgr inż. Jolanta Kowalska - asystent
 • inż. Bronisław Krępa - specjl. ds mat. budowl.
 • mgr Małgorzata Mazurewicz-Szwedowska - specjalista ds. administracyjnych