Politechnika Opolska - strona główna

Struktura organizacyjna


WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Katarzyna Borucka - Samodzielny Referent ds. Administracyjnych
 • mgr Joanna Łukaszuk - Samodzielny referent ds. administracyjnych

Dziekan
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń - Dziekan

Sekretariat
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 4, pok. 102), 45-758 Opole

 • mgr Izabela Gola - specjalista ds administracji

Prodziekan ds. organizacyjnych
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr inż. Ewelina Piotrowska - Prodziekan ds. organizacyjnych

Stanowisko ds. ekonomicznych
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Marzena Czerenkiewicz - starszy spec. ds. finansowo-ekonomicznych

Prodziekan ds. dydaktyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr inż. Małgorzata Zygarlicka - Prodziekan ds. dydaktyki

Katedra Automatyzacji Napędów i Robotyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
 • profesor dr hab. inż. Bernard Baron - profesor
 • dr hab. inż. Ryszard Beniak - profesor uczelni
 • dr inż. Tomasz Garbiec - adiunkt
 • dr inż. Arkadiusz Gardecki - adiunkt
 • dr inż. Krzysztof Górecki - adiunkt
 • dr inż. Barbara Grochowicz - adiunkt
 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła - profesor
 • dr inż. Marcin Kamiński - adiunkt
 • dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk - adiunkt
 • dr inż. Joanna Kolańska-Płuska - adiunkt
 • dr inż. Janusz Kołodziej - adiunkt
 • dr inż. Marcin Kowol - adiunkt
 • dr inż. Marcin Kulik - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - profesor (Kierownik Katedry)
 • mgr Liliana Markiewicz - samodzielny ref. ds. administracyjnych
 • dr hab. inż. Adrian Młot - profesor uczelni
 • dr inż. Piotr Mynarek - adiunkt
 • dr inż. Piotr Paduch - adiunkt
 • mgr inż. Krzysztof Rogowski - asystent
 • Rudolf Staisz - specjalista inżynieryjno - techniczny
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wach - profesor
 • dr inż. Krzysztof Wróbel - adiunkt

Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
tel. +48 77 449 8057
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • prof dr hab. inż. Tomasz Boczar - profesor
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń - profesor uczelni
 • Paweł Frącz - profesor uczelni
 • dr inż. Rafał Gabor - adiunkt
 • dr hab. inż. Barbara Kaszowska - profesor uczelni
 • dr inż. Wiesław Kopterski - adiunkt
 • dr inż. Michał Kozioł - adiunkt
 • dr inż. Barbara Kucharska - adiunkt
 • dr inż. Michał Kunicki - adiunkt
 • mgr Marta Lech - starszy specjalista ds. administracyjnych (pracownik administracyjny)
 • dr inż. Łukasz Nagi - adiunkt
 • Dr inż. Szczepan Paszkiel - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - profesor
 • Marcin Sujata - referent ds. technicznych - pracownik administracyjny
 • dr inż. Ireneusz Urbaniec - adiunkt
 • dr inż. Andrzej Włóczyk - adiunkt
 • dr hab. inż. Stefan Wolny - profesor uczelni
 • dr inż. Daria Wotzka - adiunkt
 • dr hab. inż. Maciej Zdanowski - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły - profesor
 • dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki - profesor uczelni

Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
 • dr hab. Sergii Kaim - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Koteras - profesor uczelni
 • dr inż. Paweł Piekielny - adiunkt
 • prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk - profesor (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Andrzej Waindok - profesor uczelni
 • dr inż. Dawid Wajnert - adiunkt
 • mgr inż. Sławomir Wróbel - Samodzielny referent ds. inż-tech

Katedra Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
 • dr hab. Stanislav Barton - profesor uczelni
 • dr inż. Grzegorz Bialic - adiunkt
 • dr inż. Anna Bryniarska - adiunkt
 • dr inż. Łukasz Dzierżanowski - adiunkt
 • mgr inż. Artur Fonfara - wykładowca
 • dr inż. Rafał Gasz - adiunkt
 • dr inż. Mariusz Gola - adiunkt
 • Ryszard Jendro - samodzielny referent ds. inżynieryjno-technicznych
 • Zdzisław Kabza - Profesor
 • mgr inż. Mirosław Lasar
 • Serhii Lupenko - profesor uczelni
 • mgr inż. Marek Machaczek - asystent
 • dr hab. inż. Henryk Majchrzak - profesor uczelni
 • mgr inż. Marcin Majer - asystent
 • dr hab. inż. Wiesław Marszałek - profesor uczelni
 • dr inż. Paweł Michalski - adiunkt
 • mgr inż. Artur Pala - asystent
 • dr hab. inż. Mariusz Pelc - profesor uczelni
 • dr inż. Ewelina Piotrowska - adiunkt
 • dr inż. Michał Podpora - adiunkt
 • dr inż. Waldemar Pokuta - adiunkt
 • Jarosław Praczyk - Samodzielny referent ds. technicznych
 • mgr Małgorzata Pyka - specjalista ds. administracyjnych
 • dr inż. Wojciech Radziewicz - adiunkt
 • dr inż. Bogdan Ruszczak - adiunkt
 • dr hab. inż. Marek Rydel - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Mariusz R. Rząsa - profesor uczelni
 • dr inż. Artur Smolczyk - adiunkt
 • dr inż. Mariusz Sobol - adiunkt
 • dr hab. inż. Rafał Stanisławski - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • Marek Szyndler - asystent
 • dr hab. inż. Michał Tomaszewski - profesor uczelni
 • Tomasz Turba - specjalista naukowo-techniczny
 • mgr inż. Jakub Wojtanowski - wykładowca
 • dr inż. Anna Zatwarnicka - adiunkt
 • dr inż. Małgorzata Zygarlicka - adiunkt

Katedra Automatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Krzysztof Bartecki - profesor uczelni
 • dr inż. Gerard Bursy - adiunkt
 • mgr inż. Michał Dołęgowski - asystent
 • dr inż. Tomasz Feliks - Asystent
 • mgr Monika Gucwa - specjalista ds. związanych z dydaktyką i organizacją
 • dr hab. inż. Wojciech Hunek - profesor uczelni
 • prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Ryszard Kopka - profesor uczelni
 • dr inż. Marek Krok - adiunkt
 • mgr inż. Marek Madej - informatyk
 • dr inż. Paweł Majewski - adiunkt
 • prof. dr hab. inż Janusz Mroczka - profesor
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Jan Rojek - profesor
 • Janusz Soboń - spec. inżynieryjno - tech.
 • dr hab. inż. Mirosław Szmajda - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński - profesor uczelni
 • dr inż. Janusz Wrzuszczak - adiunkt
 • dr hab. inż. Maria Wrzuszczak - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki - profesor uczelni