Politechnika Opolska - strona główna

Struktura organizacyjna


PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I ORGANIZACYJNYCH
tel. +48 77 449 8000, email: prorsio@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

  • prof dr hab. inż. Tomasz Boczar

Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza"
tel. +48 77 474 82 94
ul. Prószkowska 76 bud. 5 45-758 Opole
  • mgr inż. Ewa Jakuczek - dyrektor Centrum Współpracy Polska - Chiny
  • mgr Wanda Sąsiadek - Specjalista ds. międzynarodowych (Pełnomocnik ds. organizacji imprez)
  • Marta Pawłowska - starszy specjalista ds. międzynarodowych
  • Yingnan Sun - główny specjalista ds współ. międzynar.

Centrum Obsługi Studenta
email: cos@po.opole.pl WWW: http://www.cos.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
  • mgr Katarzyna Rosłaniec-Passowicz - Z-ca Dyrektora Centrum Obsługi Studenta
  • mgr inż. Dorota Załężna - dyrektor Centrum Obsługi Studenta

Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

  • mgr Natalia Adamczyk - starszy specjalista ds. studenckich
  • mgr Katarzyna Lech - kierownik Działu Dokumentacji Przebiegu Studiów
  • mgr Barbara Ludwińska - starszy specjalista ds. studenckich
  • mgr inż. Barbara Mikolas - starszy specjalista ds. studenckich
  • mgr inż. Anna Pakos - starszy referent ds. studenckich
  • mgr Ramona Ponitka - starszy specjalista ds. studenckich
  • Beata Serek - specjalista ds. studenckich
  • mgr Julia Szteliga - Samodzielny Referent Ds. Studenckich
  • mgr Dorota Wodecka-Zimolong - Samodzielny referent ds. studenckich
  • mgr Anastazja Zeman - specjalista ds. studenckich
  • Elżbieta Ziajka - starszy specjalista ds. studenckich
  • mgr Anna Mikulicz - specjalista ds. studenckich
  • Jerzy Zając - samodzielny referent ds. technicznych

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

  • Patrycja Czerkawska - Samodzielny referent ds. ekonomicznych
  • Joanna Wysocka - Samodzielny referent ds. ekonomicznych
  • Krystyna Zazulak - starszy specjalista ds. studenckich

Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

  • mgr inż. Magdalena Michala-Iwaniec - starszy specjalista ds. studenckich
    ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
  • mgr Ewa Sikorska - specjalista ds. studenckich
    ul. Prószkowska 76 (budynek 9), 45-758 Opole
  • mgr Martyna Świerc - samodzielny referent ds. studenckich
    ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, pok. 101
  • Iwona Morawska - specjalista ds. studenckich
    ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biuro Obsługi Cudzoziemca
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

  • mgr Małgorzata Nowicka-Zając - kierownik Biura Obsługi Cudzoziemca
  • mgr Olha Niedova - samodzielny referent ds. studenckich

Dział Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 77 449 8000, WWW: http://www.dwm.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
  • Yuliia Ukolova - sam. referent ds. promocji zagr.
  • mgr inż. Elżbieta Cieślak - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
  • mgr Marta Dębowska - specjalista ds. administracji (koordynator Uczelniany Program Erasmus+)
  • mgr Monika Huńka - specjalista ds. administracyjnych
  • mgr Yana Polska - starszy specjalista - koordynator ds. internacjonalizacji kształcenia