Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


Wyszukiwarka oraz alfabetyczny spis jednostek (i pracowników) Politechniki Opolskiej z uwzględnieniem zależności wynikających ze struktury organizacyjnej uczelni.

Wpisz nazwę jednostki (min. 3 litery):

Zastępca Kwestora ds. Finansowych
Kwestor Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Zastępca Kwestora ds. Księgowości
Kwestor Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

A

Akademickie Biuro Karier
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
ul. Prószkowska 76 (budynek 5, I piętro, pok. 106), 45-758 Opole
tel.: 77 449 81 70
e-mail: abk@po.opole.pl
WWW: http://www.abk.po.opole.pl


Archiwum
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

B

Biblioteka
Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel.: 77 449 86 95
e-mail: bg@po.opole.pl
WWW: http://www.bg.po.opole.pl


Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Biblioteka Wydziału Mechanicznego
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Biuro Audytu Wewnętrznego
Rektor
Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Biuro ds. Własności Intelektualnej
Rektor
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Biuro Kształcenia Ustawicznego
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

Biuro Naukowej Współpracy Międzynarodowej
Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

Biuro Obsługi Cudzoziemca
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Biuro Obsługi Programów Unijnych
Dziekan Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Biuro Organizacji Procesów Zarządczych
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Dziekan Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Dziekan Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Biuro Organizacyjno-Prawne
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Biuro Projektów Europejskich
Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek 5), 45-758 Opole

Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Rektor
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

C

Centrum Inwestycji i Remontów
Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Centrum Językowe
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 6), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8146
e-mail: cj@po.opole.pl


Centrum Metrologii Przemysłowej
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Centrum Obsługi Studenta
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
e-mail: cos@po.opole.pl
WWW: http://www.cos.po.opole.pl


Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich
Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Centrum Transferu Technologii
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
ul. Prószkowska 76 (budynek 5, p. 110), 45-271 Opole
tel.: 77 449 81 66, tel.: 449 81 67
WWW: http://www.bwitt.po.opole.pl


Centrum Wsparcia Psychologicznego
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 1), 45-758 Opole

Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza"
Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Prószkowska 76 bud. 5 45-758 Opole
tel.: 77 474 82 94


D

Dom Asystenta
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. L. Waryńskiego 9, 45-047 Opole
tel.: 77 449 8000


Dom Studenta „Pryzma”
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 14, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dom Studenta „Sokrates”
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Małopolska 22, 45-301 Opole
tel.: 77 457 65 40


Dom Studenta „Zaścianek”
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 6, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dom Studenta „Zygzak"
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 10, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów
Centrum Obsługi Studenta Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Dział Gospodarczo-Techniczny
Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000


Dział Kadr
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
e-mail: kadry@po.edu.pl


Dział Kształcenia
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000
e-mail: dzk@po.opole.pl


Dział Nauki
Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
e-mail: promocja@po.opole.pl
WWW: http://www.promocja.po.opole.pl


Dział Współpracy Międzynarodowej
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8000
WWW: http://www.dwm.po.opole.pl


Dział Wydawnictw
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 84 77
e-mail: oficyna@po.opole.pl
WWW: http://www.wydawnictwo.po.opole.pl


Dziekan
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Dziekan
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Dziekan
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Dziekan
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Dziekan
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Dziekan
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Dziekan
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

I

Inspektor Ochrony Danych
Rektor
ul. Mikołajczyka 5, 45-271

K

Kancelaria Ogólna
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

Kancelaria Rektora
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8220


Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8000
e-mail: kanclerz@po.opole.pl


Katedra Antropomotoryki i Biomechaniki
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Architektury i Urbanistyki
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Automatyzacji Napędów i Robotyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

Katedra Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8057


Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

Katedra Fizjoterapii
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Fizyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

Katedra Fizyki Materiałów
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Geotechniki i Geodezji
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Informatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Inżynierii Biosystemów
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
e-mail: kimb@po.opole.pl
WWW: http://www.kimb.po.opole.pl


Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Logistyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel.: 77 4498843, tel.: 77 4498841


Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Mechaniki Budowli
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Katedra Pojazdów
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Polityki Regionalnej i Rynku Pracy
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Turystyki i Rekreacji
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Katedra Zarządzania Energetyką
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Ozimska 75, Opole

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Kwestor
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
e-mail: kwestor@po.opole.pl


L

Laboratorium Metrologii Powierzchni
Centrum Metrologii Przemysłowej Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Laboratorium Technologicznej Warstwy Wierzchniej
Centrum Metrologii Przemysłowej Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

M

Magazyn Ogólny
Dział Gospodarczo-Techniczny Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich - pracownia
Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8640
e-mail: muzeum@po.opole.pl


O

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Oddział Informacji Naukowej i Promocji
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Oddział Udostępniania Zbiorów
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Oficyna Wydawnicza
Dział Wydawnictw Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Osiedle Akademickie
Kanclerz
ul. Mikołajczyka 14, 45-271 Opole

P

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Prodziekan ds dydaktyki
Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opol

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Prodziekan ds. organizacyjnych
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. organizacyjnych
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Prodziekan ds. organizacyjnych
Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. organizacyjnych
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Prodziekan ds. organizacyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Prodziekan ds. organizacyjnych
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8221
e-mail: prordyd@po.opole.pl


Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
e-mail: prorbir@po.opole.pl


Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole

R

Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
tel.: 77 449 8220, tel.: 77 449 8225
e-mail: rektor@po.opole.pl


S

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i selekcji księgozbioru
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Sekcja ds. BHP i P.POŻ.
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), Opole 45 – 758

Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji
Kwestor Rektor
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 5), 45- 758 Opole

Sekcja ds. utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej
Uczelniany Ośrodek Informatyczny Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja ds. wsparcia i zarządzania systemami informatycznymi
Uczelniany Ośrodek Informatyczny Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Gospodarczo-Techniczna
Dział Gospodarczo-Techniczny Kanclerz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Księgowości i Analiz
Kwestor Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Oceny Jakości Studiów
Dział Kształcenia Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
Sekcja Oceny Jakosci Studiow

Sekcja Organizacji Dydaktyki i Analiz
Dział Kształcenia Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Planowania i Rozliczania Dydaktyki
Dział Kształcenia Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Poligrafii
Dział Wydawnictw Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 3, 45-271 Opole

Sekcja Płac
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Rozliczeń Finansowych
Kwestor Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Rozliczeń Podatku VAT
Kwestor Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Spraw Kadrowych
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Spraw Socjalnych
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Sekcja Świadczeń i Spraw Studenckich
Dział Kształcenia Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Technologii Informatycznych i e-biblioteki
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Sekcja Zakupów i Aparatury
Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Zamówień Publicznych
Kanclerz
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Sekretariat
Biblioteka Prorektor ds. nauki i rozwoju
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
tel.: 77 499 8560


Sekretariat
Dziekan Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 4, pok. 102), 45-758 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekretariat
Dziekan Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. ekonomicznych
Prodziekan ds. organizacyjnych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. ekonomicznych
Prodziekan ds. organizacyjnych Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Stanowisko ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

Stanowisko ds. Systemu POL-on
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Stanowisko ds. Zatrudnienia i Wynagradzania
Dział Kadr Rektor
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Stołówka
Osiedle Akademickie Kanclerz
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Szkoła doktorska
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

U

Uczelniany Ośrodek Informatyczny
Rektor
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 77 449 8080
e-mail: uoi@po.edu.pl
WWW: http://www.uoi.po.opole.pl


W

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul.Prószkowska 76, 45-758 Opole

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
ul. Kozielska 16, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Wydział Mechaniczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Z

Z-ca Kanclerza ds. logistyki i zakupów
Kanclerz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole