Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


DZIAŁ KSZTAŁCENIA
tel. +48 77 449 8000, email: dzk@po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

  • mgr Elżbieta Harazińska - kierownik działu kształcenia

Sekcja Planowania i Rozliczania Dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
  • Agnieszka Kołodziejczyk - specjalista ds. toku studiów
  • Joanna Skrętkowska - Specjalista ds. toku studiów
  • inż. Barbara Wojnowska - kierownik Sekcji Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych

Sekcja Oceny Jakości Studiów
Sekcja Oceny Jakosci Studiow
  • mgr Aneta Kuncio - starszy specjalista ds. oceny jakości studiów
  • mgr Katarzyna Lech - starszy specjalista ds. oceny jakości studiów

Sekcja Świadczeń i Spraw Studenckich
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
  • mgr Magdalena Zagwojska - kierownik Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Studenckich
  • mgr Łucja Ziółkowska - starszy specjalista ds. studenckich

Sekcja Organizacji Dydaktyki i Analiz
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
  • mgr Joanna Grużewska - starszy specjalista ds. toku studiów