Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • mgr Agnieszka Adamus - Samodzielny referent ds. ekonomicznych
 • mgr Patrycja Czumałowska-Siejka - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr Adriana Grzesik - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr Ewa Kulikowska - Samodzielny referent ds. ekonomicznych
 • Regina Lauer - specjalista ds. administracyjnych
 • dr inż. Izabela Nielsen - adiunkt
 • dr Małgorzata Pasek - adiunkt
 • mgr inż. Roman Wiench - specjalista ds. informatyczno-technicznych

Dziekan
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • dr inż. Iwona Łapuńka - Dziekan

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • mgr Żaneta Kaczmarek - specjalista ds. ekonomicznych
 • mgr Dorota Kaszyca - starszy specjalista ds. dydaktyki

Prodziekan ds. organizacyjnych
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak - Prodziekan ds. organizacyjnych

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • dr Andrzej Metelski - Prodziekan ds. dydaktyki

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Ozimska 75, Opole
 • dr inż. Dominika Biniasz - adiunkt
 • dr Izabela Czabak-Górska - adiunkt
 • dr inż. Adam Deptuła - adiunkt
 • dr inż. Anna Deptuła - adiunkt
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys - profesor uczelni
  ul. Sosnkowskiego 31, pok. S221
 • dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak - adiunkt
 • dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz - adiunkt
 • dr hab. inż. Marcin Lorenc - profesor uczelni
 • dr inż. Iwona Łapuńka - adiunkt
 • dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej - adiunkt
 • dr inż. Regina Mazurek - adiunkt
 • mgr inż. Maria Natorska
 • dr inż. Alfred Paszek - adiunkt
 • dr inż. Katarzyna Rudnik - adiunkt
 • mgr inż. Ryszard Serafin - wykładowca
 • dr inż. Kamila Tomczak-Horyń - adiunkt
 • dr Barbara Wasilewska - adiunkt
 • dr inż. Piotr Wittbrodt - adiunkt

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • dr inż. Dariusz Pączko - adiunkt
 • dr Anida Stanik-Besler - adiunkt
 • prof. dr hab. Oleksandr Hachkevych - profesor
 • doc. dr Volodymyr Flyud - profesor uczelni
 • dr hab. Zofia Kostrzycka - profesor uczelni
 • dr Bohdan Bozhenko - adiunkt
 • dr Anna Chwastyk - adiunkt
 • dr Marek Kostrzewa - adiunkt
 • dr Andrzej Kotlorz - adiunkt
 • dr Anna Koziarska - adiunkt
 • dr Mariusz Kubus - adiunkt
 • dr Małgorzata Wiatr - adiunkt
 • dr Andrzej Metelski - adiunkt
 • dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak - adiunkt
 • dr Zyta Szylicka - adiunkt
 • dr inż. Hanna Ścięgosz - adiunkt

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik - profesor
 • dr hab. inż. Zbigniew Buryn - profesor uczelni
 • dr Anna Duczkowska - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Garbacz - adiunkt
 • dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan - profesor uczelni
 • dr inż. Rafał Łuszczyna - adiunkt
 • dr Stefan Moryń - adiunkt
 • mgr inż. Adrian Nosol - asystent
 • dr inż. Aleksandra Otawa - adiunkt
 • dr hab. inż. Zbigniew Plutecki - profesor uczelni
 • mgr inż. Krystian Ryszczyk
 • dr inż. Agnieszka Tiszbierek - adiunkt
 • dr inż. Jarosław Trembacz - adiunkt
 • dr inż. Marek Wasilewski - adiunkt
 • dr Tomasz Wołczański - adiunkt
 • dr hab. inż. Sławomir Zator - profesor uczelni

Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • dr inż. Łukasz Biłos - adiunkt
 • mgr inż. Sławomir Czabaj - asystent
 • dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda - Adiunkt
 • Dr Żaneta Grzywacz - adiunkt
 • Beata Jarzembowska - Specjalista chemik
 • prof. dr hab. inż. Lothar Kroll - profesor
 • dr hab. inż Maria Madej-Lachowska - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Dominika Matuszek - profesor uczelni
 • dr inż. Ewa Polańczyk - adiunkt
 • dr hab. inż. Adam Rotkegel - profesor uczelni
 • dr inż. Mariola Spalik - adiunkt
 • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak - profesor uczelni

Katedra Fizyki
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
 • Prof. Zbigniew Czapla - profesor
 • mgr Katarzyna Kotynia - Asystent
 • mgr Jacek Wachowski - samodzielny referent ds. technicznych
 • dr Adam Ingram - profesor uczelni
 • dr Barbara Klimesz - adiunkt
 • dr hab. Andrzej Kozdraś - profesor uczelni
 • Witold Pęczak - samodz. mechanik
 • dr hab. Dorota Strózik-Kotlorz - adiunkt
 • dr Sylwester Wacke - adiunkt
 • dr Aleksandra Żurawska - adiunkt

Katedra Logistyki
tel. +48 77 4498843, +48 77 4498841
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik - profesor uczelni
 • dr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka - adiunkt
 • Julia Giera - Asystent
 • Julia Giera - Asystent
 • mgr inż. Anna Korczak - wykładowca
 • dr hab. inż. Ewa Kulińska - profesor uczelni
 • dr inż. Marcin Łopuszyński - adiunkt
 • dr inż. Dariusz Masłowski - adiunkt
 • dr inż. Barbara Miłaszewicz - adiunkt
 • dr hab. inż. Krzysztof Olejnik - profesor uczelni
 • dr inż. Joanna Rut - adiunkt
 • dr inż. Monika Wengel - adiunkt
 • dr Lilianna Wojtynek - adiunkt