Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Borsuk - adiunkt
 • dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski - profesor uczelni
 • dr inż. Robert Junga - adiunkt
 • dr inż. Mirosław Kabaciński - adiunkt
 • mgr Joanna Kazienko - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan - profesor uczelni
 • Tobiasz Kostka - Samodzielny Technik Mechanik
 • dr Anna Kuczuk - adiunkt
 • mgr inż. Ewelina Łukasiewicz - asystent
 • Anna Matuszek - starszy specjalista - analityk chemiczny
 • dr hab. inż. Tomasz Olszowski - profesor uczelni
 • dr inż. Sławomir Pochwała - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita - profesor
 • dr inż. Andrzej Spyra - adiunkt
 • mgr inż. Barbara Tomaszewska-Wach - asystent
 • dr inż. Jacek Wydrych - adiunkt