Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole


Dziekan
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Sekretariat
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 • mgr Dorota Kawecka - starszy specjalista ds. administracyjnych

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 • mgr inż. Joanna Gronek - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr inż. Jakub Heffner - sam. referent ds. administracyjno-technic
 • mgr Olga Kalinowska - starszy specjalista ds. dydaktyki
 • Krzysztof Kasza - specjalista ds. organizacji i komunikacj
 • mgr Jolanta Lipnicka - starszy specjalista ds. administracji
 • inż. Rafał Nieświec - Główny specjalista ds. technicznych
 • mgr Mateusz Nowak - samodzielny ref. ds. administracyjnych
 • mgr Marlena Płuciennik - samodzielny referent administracyjny
 • mgr Agnieszka Sitkowska - starszy specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

Prodziekan ds. organizacyjnych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr inż. Łukasz Mach - Prodziekan ds. organizacyjnych

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr Piotr Zamelski - Prodziekan ds. dydaktyki

Katedra Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr hab. Maria Bernat - profesor uczelni
 • Dr inż. Łukasz Dymek - adiunkt
 • dr Agnieszka Janeta - adiunkt
 • mgr Sabina Klosa - asystent
 • dr hab. inż. Marcin Łuszczyk - profesor uczelni
 • dr inż. Łukasz Mach - adiunkt
 • dr Małgorzata Magdziarczyk - adiunkt
 • prof. dr hab. Krzysztof Malik - profesor (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. Wanda Musialik - profesor
 • dr hab. Irena Pyka - profesor
 • dr inż. Urszula Romaniuk - adiunkt
 • dr inż. Mirosława Szewczyk - adiunkt
 • dr inż. Katarzyna Widera - adiunkt
 • dr inż. Aleksandra Zygmunt - adiunkt
 • dr inż. Justyna Zygmunt - adiunkt

Katedra Polityki Regionalnej i Rynku Pracy
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr inż. Małgorzata Adamska - adiunkt
 • dr inż. Piotr Bębenek - adiunkt
 • dr Anna Bohdan - adiunkt
 • dr Said Edaich - adiunkt
 • dr. mgr sztuki Monika Haczkowska - adiunkt
 • dr inż. Brygida Klemens - adiunkt
 • dr Sabina Kubiciel-Lodzińska - adiunkt
 • dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska - adiunkt
 • dr inż. Kornelia Polek-Duraj - adiunkt
 • doktor Anna Rajchel - adiunkt
 • dr Diana Rokita-Poskart - adiunkt
 • dr hab. prof. PO Brygida Solga - profesor uczelni
 • dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień - adiunkt
 • dr Monika Szymura - adiunkt
 • dr Piotr Zamelski - adiunkt
 • dr hab. Mariusz Zieliński - profesor uczelni

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska - adiunkt
 • dr inż. Elżbieta Karaś - adiunkt
 • dr hab. Leszek Karczewski - profesor uczelni
 • dr inż. Paweł Kazibudzki - adiunkt
 • dr hab. Marcin Komańda - profesor uczelni
 • dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk - Adiunkt
 • dr inż. Przemysław Misiurski - adiunkt
 • dr Dariusz Rajchel - adiunkt
 • dr hab. Artem Stopochkin - profesor uczelni
 • dr hab. Inessa Sytnik - profesor uczelni
 • dr Roman Śmietański - adiunkt
 • dr hab. inż. Janusz Wielki - profesor uczelni