Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 • mgr inż. Dorota Wołowiec - samodzielny referent administracyjny

Dziekan
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Sekretariat
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 • mgr Dorota Kawecka - starszy specjalista ds. administracyjnych

Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wydziału
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 • mgr inż. Joanna Gronek - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr inż. Jakub Heffner - sam. referent ds. administracyjno-technic
 • mgr Olga Kalinowska - starszy specjalista ds. dydaktyki
 • Krzysztof Kasza - specjalista ds. organizacji i komunikacj
 • mgr Jolanta Lipnicka - starszy specjalista ds. administracji
 • inż. Rafał Nieświec - Główny specjalista ds. technicznych
 • mgr Mateusz Nowak - samodzielny ref. ds. administracyjnych
 • mgr Marlena Płuciennik - samodzielny referent administracyjny
 • mgr Agnieszka Sitkowska - starszy specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

Prodziekan ds. organizacyjnych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr inż. Łukasz Mach

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr Piotr Zamelski

Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr inż. Małgorzata Adamska - adiunkt
 • dr inż. Piotr Bębenek - adiunkt
 • dr inż. Paweł Kazibudzki - adiunkt
 • dr Jolanta Maj - asystent
 • Viera Markova
 • prof. dr hab.inż. Viera Markova - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Inessa Sytnik - profesor uczelni
 • dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień - adiunkt
 • Maria Uramova - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Mariusz Zieliński - profesor uczelni

Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr Anna Bohdan - adiunkt
 • dr Said Edaich - adiunkt
 • dr hab. Maria Kalczyńska - profesor uczelni
 • dr hab. Leszek Karczewski - profesor uczelni
 • dr Monika Szymura - adiunkt
 • dr Piotr Zamelski - adiunkt

Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • prof. dr hab. Krystian Heffner - profesor zwyczajny
 • dr inż. Brygida Klemens - adiunkt
 • dr Sabina Kubiciel-Lodzińska - adiunkt
 • dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska - Adiunkt
 • dr inż. Kornelia Polek-Duraj - adiunkt
 • doktor Anna Rajchel - adiunkt
 • dr Diana Rokita-Poskart - adiunkt
 • dr hab. prof. PO Brygida Solga - profesor uczelni

Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • Dr inż. Łukasz Dymek - adiunkt
 • dr Agnieszka Janeta - adiunkt
 • dr Anna Jasińska-Biliczak - adiunkt
 • mgr Sabina Klosa - asystent
 • dr hab. inż. Marcin Łuszczyk - profesor uczelni
 • dr inż. Łukasz Mach - adiunkt
 • prof. dr hab. Krzysztof Malik - profesor
 • dr hab. Irena Pyka - profesor uczelni
 • dr inż. Urszula Romaniuk - adiunkt
 • dr inż. Mirosława Szewczyk - adiunkt
 • dr inż. Katarzyna Widera - adiunkt
 • dr inż. Aleksandra Zygmunt - adiunkt
 • dr inż. Justyna Zygmunt - adiunkt

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr hab. Maria Bernat - profesor uczelni
 • dr inż. Katarzyna Mazur-Kajta - asystent
 • dr inż. Przemysław Misiurski - adiunkt
 • prof. dr hab. Wanda Musialik - profesor uczelni
 • dr Roman Śmietański - adiunkt

Katedra e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr inż. Elżbieta Karaś - adiunkt
 • dr hab. Marcin Komańda - profesor uczelni
 • dr Dariusz Rajchel - adiunkt
 • dr hab. Artem Stopochkin - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Janusz Wielki - profesor uczelni
 • dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska - adiunkt

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
 • dr. mgr sztuki Monika Haczkowska - adiunkt
 • Prof. hab. Volodymyr Kurylo - profesor nadzwyczajny
 • dr Małgorzata Magdziarczyk - adiunkt
 • prof. dr hab. Maciej Szostak - profesor nadzwyczajny