Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • mgr Waldemar Firlus - Samodzielny referent ds. sportu akademickiego (sekcja ds. sportu akademickiego i promocji)
 • mgr Agata Jastrzębska - Samodzielny referent ds. finansowych
 • mgr inż. Krzysztof Kręcisz - st. spec. naukowo-tech. -kier. laboratorium
 • Piotr Nowacki - specjalista ds. administrowania obiektami sportowymi
 • Maria Jolanta Pyrasz - specjalista ds. praktyk
 • mgr inż. Paweł Sujak - samodzielny referent ds. naukowo-technicznych
 • mgr Anna Śleziona - specjalista ds administracyjnych
 • mgr Dagmara Tokarska-Suchy - starszy specjalista ds. dydaktyki
 • Agnieszka Kossak - Samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr Anna Kowol - Samodzielny referent ds. administracyjnych

Dziekan
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr hab. Dawid Bączkowicz - Dziekan

Sekretariat
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole


Prodziekan ds. organizacyjnych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr Dariusz Nawarecki - Prodziekan ds. organizacyjnych

Stanowisko ds. ekonomicznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • Ewa Schneider - Specjalista ds. ekonomicznych (sekcja ekonomiczna)

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr Edyta Majorczyk - Prodziekan ds. dydaktyki

Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr Tomasz Bohdan - adiunkt
 • dr Dorota Borzucka - adiunkt
 • dr Justyna Charaśna-Blachucik - adiunkt
 • prof. dr hab. Janusz Iskra - profesor (kierownik katedry)
 • dr hab. Krzysztof Kowalik - profesor uczelni
 • dr hab. Cezary Kuśnierz - profesor uczelni
 • dr Ryszard Marcinów - adiunkt
 • mgr Katarzyna Michalak - asystent
 • dr Dariusz Nawarecki - adiunkt
 • dr Paweł F. Nowak - adiunkt
 • dr Katarzyna Sojka-Krawiec - adiunkt
 • dr inż. Magdalena Tataruch - adiunkt
 • dr hab. Rafał Tataruch - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska - adiunkt
 • dr Krzysztof Ziemba - adiunkt

Katedra Turystyki i Rekreacji
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr Wojciech Bień - adiunkt
 • dr Daria Hołodnik - adiunkt
 • mgr Anna Kosmala - specjalista ds. administracyjnych
 • dr Bożena Królikowska - adiunkt
 • dr hab. Henryk Machoń - profesor uczelni
 • dr hab. Roman Nowacki - profesor uczelni
 • dr hab. Daniel Puciato - profesor uczelni
 • dr Grzegorz Rak - adiunkt
 • dr hab. Aleksander Stuła - profesor uczelni (kierownik katedry)
 • dr Barbara Woś - adiunkt
 • dr Maja Zagórna-Goplańska - asystent

Katedra Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 • dr Katarzyna Bogacz - adiunkt
 • dr Iwona Kulik-Parobczy - adiunkt
 • dr Jacek Łuniewski - adiunkt
 • dr Edyta Majorczyk - adiunkt
 • mgr Karolina Mojza - asystent
 • mgr Witold Pawełczyk - asystent
 • mgr inż. Anna Prorok - specjalista ds. administracyjnych
 • dr Małgorzata Proszkowiec - adiunkt
 • dr Henryk Racheniuk - adiunkt
 • dr hab. Krystyna Rożek-Piechura - profesor uczelni
 • dr Anna Rutkowska - adiunkt
 • dr Sebastian Rutkowski - adiunkt
 • dr hab. Elżbieta Skorupska
 • mgr Wojciech Stefaniak - wykładowca
 • dr hab. Jan Szczegielniak - profesor uczelni (kierownik katedry)