Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


Z-CA KANCLERZA (KWESTOR)
email: kwestor@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole


Z-ca Kwestora
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Małgorzata Brożonowicz - zastępca kwestora
Sekcja Budżetu
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr inż. Iwona Midura - starszy specjalista ds. kosztów i analiz
 • mgr Czesława Szpaczyńska - samodzielna księgowa
 • mgr Małgorzata Kucharczyk - starszy specjalista ds. podatku VAT
Sekcja Finansowa
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Jessica Klutzny - samodzielna księgowa
 • mgr Marianna Konopacka - samodzielna księgowa
 • mgr inż. Irena Lizoń - kierownik sekcji finansowej
 • mgr Joanna Butyńska-Pastucha - starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
 • Elżbieta Wojciechowska - specjalista ds. rozliczeń finansowych
 • Monika Husakowska - samodzielny kasjer główny - księgowa
Sekcja Likwidatury
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 7), 45- 758 Opole
 • mgr Dominika Janik - samodzielna księgowa
 • mgr Katarzyna Święcka - kierownik sekcji
Sekcja Księgowości
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • Anna Andrzejewska - samodzielna księgowa
 • Marta Dobrowolska - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • Alicja Tomanek - kierownik sekcji księgowości
 • Edyta Wilanowska - specjalista ds. księgowości
 • mgr Anna Bazyli - starszy specjalista ds. księgowości
 • mgr Barbara Nartowska - specjalista ds. księgowości
 • mgr Katarzyna Mika - samodzielna księgowa
Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 5), 45- 758 Opole
 • mgr Teresa Kawalec-Gryboś - samodzielny referent ds. inwentaryzacji i likwidacji
 • Anna Piórkowska - Samodzielny referent ds. inwentaryzacji i likwidacji
 • mgr Urszula Wojtas - kierownik sekcji inwentaryzacji
 • Ewa Pakuszyńska-Kulaszewska - samodzielny referent ds. inwentaryzacji