Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


KATEDRA MECHANIKI, KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

 • dr inż. Wiesław Baran - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski - profesor
 • dr inż. Tomasz Maleska - spec. ds. naukowo - technicznych
 • mgr inż. Piotr Bobra - asystent
 • dr inż. Piotr Bońkowski - adiunkt
 • dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz - adiunkt
 • dr inż. Józef Marian Gigiel - adiunkt
 • mgr inż. Krzysztof Irek - specjalista ds. naukowo-technicznych
 • dr inż. Bronisław Jędraszak - kierownik laboratorium konstrukcji budow
 • dr inż. Barbara Kaleta - adiunkt
 • dr hab. inż. Seweryn Kokot - profesor uczelni
 • dr inż. Mariusz Kupina - adiunkt
 • dr inż. Juliusz Kuś - adiunkt
 • Artur Łożyński - samodzielny technik
 • mgr inż. Marek Nalepka - asystent
 • mgr inż. Joanna Nowacka - asystent
 • dr inż. Henryk Nowak - profesor uczelni
 • dr inż. Dominika Pilarska - adiunkt
 • dr inż. Anna Rawska-Skotniczny - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty - profesor