Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


REKTOR
tel. +48 77 449 8220, email: rektor@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Marcin Lorenc

Kancelaria Rektora
tel. +48 77 449 8220
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Elżbieta Tokarska - kierownik Kancelarii Rektora
 • mgr Małgorzata Zmarlak - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • Paweł Bilewicz - kierowca
 • mgr Katarzyna Czarnogrecka-Wiśniewska - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Julita Gromadzińska - specjalista ds. administracyjnych
 • Leszek Rynkowski - kierowca
 • dr Barbara Szymocha - główny specjalista ds. organizacyjno-ekonomicznych

Sekcja Promocji i Kultury
email: promocja@po.opole.pl WWW: http://www.promocja.po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
 • mgr Małgorzata Baldysz - kierownik Sekcji Promocji i Kultury
 • mgr Tomasz Ciecierski - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • mgr Sławoj Dubiel - starszy specjalista ds fotografii
 • mgr Kamil Kalinowski
 • mgr Anna Kułynycz - Specjalista ds. Kontaktu Z Mediami
 • mgr Dariusz Markiewicz - specjalista ds. multimediów
 • mgr Lucyna Sterniuk-Gronek - starszy specjalista ds promocji
 • mgr sztuki Przemysław Ślusarczyk - dyrygent Orkiestry Politechniki Opolskiej
 • Adam Urban - Grafik komputerowy
 • Tomasz Wróbel - specjalista ds. administracyjnych

Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

 • mgr Ludmiła Zawadzka - dyrygent akademickiego chóru PO

Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich - pracownia
tel. +48 77 449 8640, email: muzeum@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole

 • dr inż. Grzegorz Jezierski - specjalista ds. administracyjnych

Dział Kadr
email: kadry@po.edu.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Anna Artemska - Dyrektor Działu Kadr

Sekcja Spraw Kadrowych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr inż. Agata Gęsikowska - starszy specjalista ds osobowych (pracownicy niebędący nauczycielami)
 • mgr Gabriela Henek - starszy specjalista ds. osobowych (nauczyciele)
 • mgr Katarzyna Pazdan - starszy specjalista ds. osobowych (nauczyciele)

Sekcja Płac
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Anna Karolak - kierownik Sekcji Płac
 • mgr Sylwia Kozłowska - Specjalista ds. płac
 • mgr Marta Rembisz - Specjalista ds. płac
 • mgr Agnieszka Skowron - Specjalista ds. płac
 • mgr Anna Symowanek - starszy specjalista ds. płac

Sekcja Spraw Socjalnych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • Klaudia Moj - specjalista ds. socjalnych
 • mgr Monika Stelnicka - specjalista ds. socjalnych

Stanowisko ds. Zatrudnienia i Wynagradzania
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Urszula Chyl - st. spec. ds. zatrudnienia i wynagradz.
 • mgr Barbara Lakwa - spec. ds. zatrudnienia i wynagradz.

Biuro Organizacyjno-Prawne
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr inż. Rafał Sosnowski - kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego
 • mgr Małgorzata Konopka - specjalista ds. organizacyjno-prawnych
 • mgr Agnieszka Robak - starszy spec. ds. org. -prawnych

Audytor Wewnętrzny
Prószkowska 76 (budynek 5), 45-758 Opole
 • mgr Marcin Sarna - audytor wewnętrzny

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
 • mgr Aleksandra Bilewicz - kontroler wewnętrzny

Inspektor Ochrony Danych
ul. Mikołajczyka 5, 45-271

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Ryszard Kubiak - główny specjalista - pełnomocnik ochrony

Uczelniany Ośrodek Informatyczny
tel. +48 77 449 8080, email: uoi@po.edu.pl, WWW: http://www.uoi.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr inż. Marcin Sroczak - kierownik
 • mgr Jarosław Gwiździł - informatyk

Sekcja ds. utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr inż. Oskar Rewucki - kierownik sekcji
 • mgr inż. Rafał Baran - starszy informatyk
 • mgr inż. Łukasz Cyza - starszy informatyk
 • inż. Denis Kątny - informatyk
 • inż. Jacek Kozłowski - główny specjalista - administrator sieci komputerowej
 • inż. Leszek Pawelec - starszy specjalista informatyk
 • inż. Paweł Chwałowski - specjalista informatyk

Sekcja ds. wsparcia i zarządzania systemami informatycznymi
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr inż. Mirosław Gucwa - kierownik sekcji (Uczelniany Administrator Jednolitego Systemu Antyplagiatowego)
 • mgr inż. Marek Kmiecik - Informatyk
 • inż. Paweł Konewski - informatyk
 • Piotr Skotnicki - Informatyk
 • mgr inż. Rafał Walków - specjalista informatyk

Biuro ds. Własności Intelektualnej
tel. +48 77 449 8000
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr Wiesława Surmiak - rzecznik patentowy

Biuro Wsparcia osób Niepełnosprawnych
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr inż. Kamila Mizerna - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr Anna Szajer-Janiszewska - główny specjalista ds. projektów
 • mgr Grzegorz Stankiewicz - główny specjalista ds. współpracy z biznesem
 • mgr inż. Ewelina Zimoch - specjalista ds. rozliczeń

Centrum Wsparcia Psychologicznego
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Biuro Organizacji Procesów Zarządczych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole