Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


REKTOR
tel. +48 77 449 8220, +48 77 449 8225, email: rektor@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • dr hab. inż. Marcin Lorenc - Rektor

Kancelaria Rektora
tel. +48 77 449 8220
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Elżbieta Tokarska - kierownik Kancelarii Rektora
 • mgr Małgorzata Zmarlak - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • Paweł Bilewicz - kierowca
 • mgr Katarzyna Czarnogrecka-Wiśniewska - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Julita Gromadzińska - specjalista ds. administracyjnych
 • Leszek Rynkowski - kierowca

Biuro Organizacyjno-Prawne
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr inż. Rafał Sosnowski - kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego
 • mgr Małgorzata Konopka - specjalista ds. organizacyjno-prawnych
 • mgr Agnieszka Robak - starszy spec. ds. org. -prawnych

Dział Kadr
email: kadry@po.edu.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Anna Artemska - Dyrektor Działu Kadr

Sekcja Spraw Kadrowych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr inż. Agata Gęsikowska - starszy specjalista ds osobowych (pracownicy niebędący nauczycielami)
 • mgr Monika Stelnicka - specjalista ds. osobowych

Sekcja Płac
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Anna Karolak - kierownik Sekcji Płac
 • mgr Sylwia Kozłowska - Specjalista ds. płac
 • mgr Marta Rembisz - Specjalista ds. płac
 • mgr Agnieszka Skowron - Specjalista ds. płac
 • mgr Anna Symowanek - starszy specjalista ds. płac

Sekcja Spraw Socjalnych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • Katarzyna Brzezińska - Specjalista ds. socjalnych
 • Klaudia Moj - starszy specjalista ds. socjalnych

Sekcja ds. BHP i P.POŻ.
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), Opole 45 – 758

 • mł.bryg.mgr inż Arkadiusz Hoczek - inspektor ppoż.
 • mgr Marcin Pustuła - specjalista ds bhp

Stanowisko ds. Zatrudnienia i Wynagradzania
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Urszula Chyl - st. spec. ds. zatrudnienia i wynagradz.
 • mgr Barbara Lakwa - spec. ds. zatrudnienia i wynagradz.

Inspektor Ochrony Danych
ul. Mikołajczyka 5, 45-271

Uczelniany Ośrodek Informatyczny
tel. +48 77 449 8080, email: uoi@po.edu.pl, WWW: http://www.uoi.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr inż. Marcin Sroczak - kierownik
 • mgr Jarosław Gwiździł - informatyk

Sekcja ds. utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr inż. Oskar Rewucki - kierownik sekcji
 • inż. Paweł Chwałowski - specjalista informatyk
 • mgr inż. Łukasz Cyza - starszy informatyk
 • inż. Denis Kątny - informatyk
 • inż. Jacek Kozłowski - główny specjalista - administrator sieci komputerowej
 • inż. Leszek Pawelec - starszy specjalista informatyk
 • mgr inż. Tomasz Sałajczyk - specjalista informatyk

Sekcja ds. wsparcia i zarządzania systemami informatycznymi
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr inż. Mirosław Gucwa - kierownik sekcji (Uczelniany Administrator Jednolitego Systemu Antyplagiatowego)
 • mgr inż. Marek Kmiecik - Informatyk
 • inż. Paweł Konewski - informatyk
 • Piotr Skotnicki - Informatyk
 • mgr inż. Rafał Walków - specjalista informatyk

Biuro ds. Własności Intelektualnej
tel. +48 77 449 8000
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr Wiesława Surmiak - rzecznik patentowy

Kwestor
email: kwestor@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

Zastępca Kwestora ds. Księgowości
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Małgorzata Brożonowicz - Zastępca Kwestora ds. księgowości

Zastępca Kwestora ds. Finansowych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Anna Bazyli - Zastępca Kwestora ds. finansowych

Sekcja Księgowości i Analiz
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr inż. Iwona Midura - Kierownik sekcji księgowości i analiz
 • mgr inż. Marta Dobrowolska - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • Marcin Kolman - Księgowy
 • mgr Romana Łabaza - Specjalista ds. księgowości
 • mgr Katarzyna Mika - samodzielna księgowa
 • mgr Barbara Nartowska - Starszy specjalista ds. księgowości
 • mgr Jessica Szmolke - samodzielna księgowa

Sekcja Rozliczeń Finansowych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Katarzyna Święcka - Kierownik sekcji rozliczeń finansowych
 • Anna Andrzejewska - samodzielna księgowa
 • mgr Joanna Butyńska-Pastucha - starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
 • mgr inż. Irena Lizoń - Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
 • Anna Piórkowska - Księgowa
 • Elżbieta Wojciechowska - specjalista ds. rozliczeń finansowych

Sekcja Rozliczeń Podatku VAT
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • mgr Dominika Janik - samodzielna księgowa
 • mgr Małgorzata Kucharczyk - starszy specjalista ds. podatku VAT

Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji
ul.Prószkowska 76 (bud. nr 5), 45- 758 Opole

 • mgr Urszula Wojtas - kierownik sekcji inwentaryzacji
 • Ewa Pakuszyńska-Kulaszewska - samodzielny referent ds. inwentaryzacji
 • Edyta Wilanowska - Samodzielny referent ds. inwentaryzacji i likwidacji

Biuro Organizacji Procesów Zarządczych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Katarzyna Majkutewicz - Specjalista ds. cyfryzacji procesów

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr inż. Kamila Mizerna - specjalista ds. administracyjnych
 • mgr Anna Szajer-Janiszewska - główny specjalista ds. projektów
 • mgr Grzegorz Stankiewicz - główny specjalista ds. współpracy z biznesem
 • mgr inż. Ewelina Zimoch - specjalista ds. rozliczeń

Centrum Wsparcia Psychologicznego
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 1), 45-758 Opole
 • mgr Katarzyna Pazdan - starszy specjalista ds. wsparcia psychologicznego

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. S. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole
 • mgr Tomasz Kętrzyński - referent ds. administracyjnych
 • dr Małgorzata Wróblewska - kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Audytu Wewnętrznego
Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole
 • mgr Aleksandra Bilewicz - kontroler wewnętrzny
 • mgr Marcin Sarna - audytor wewnętrzny

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole
 • mgr Ryszard Kubiak - główny specjalista - pełnomocnik ochrony

Sekcja Zakupów i Aparatury
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • mgr Radosław Kuciński - kierownik sekcji aparatury
 • dr inż. Artur Olejnik - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
 • inż. Anna Trojanowska - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny