Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


KATEDRA ELEKTROENERGETYKI I ENERGII ODNAWIALNEJ
tel. +48 77 449 8057, fax +48 77 449 9937
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole

 • mgr inż. Rafał Gabor - Asystent
 • dr inż. Michał Kozioł - adiunkt
 • Marcin Sujata
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki (Z-ca Dyrektora Instytutu)
 • mgr Marta Lech - starszy specjalista ds. administracyjnych (pracownik administracyjny)
 • dr inż. Daria Wotzka - adiunkt
 • mgr Elżbieta Czaja - starszy specjalista ds. administracyjnyc (pracownik administracyjny)

Katedra Elektroenergetyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • dr hab. inż. Barbara Kaszowska - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • dr inż. Andrzej Włóczyk - adiunkt
 • dr inż. Barbara Kucharska - adiunkt
 • dr inż. Wiesław Kopterski - adiunkt

Katedra Techniki Wysokich Napięć i Materiałoznawstwa
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • dr hab. Marian Partyka - profesor
 • dr hab. inż. Stefan Wolny - profesor uczelni (Kierownik Katedry)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - profesor
 • dr hab. inż. Maciej Zdanowski - profesor uczelni
 • dr inż. Łukasz Nagi - adiunkt

Katedra Odnawialnych Źródeł Energii
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • prof dr hab. inż. Tomasz Boczar - profesor (Kierownik Katedry)
 • Paweł Frącz - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki - profesor uczelni
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń - profesor uczelni
 • dr inż. Ireneusz Urbaniec - asystent

Katedra Inżynierii Biomedycznej
ul. Prószkowska 76 (budynek 2), 45-758 Opole
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły - profesor (Kierownik Katedry)
 • dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki - profesor uczelni
 • Dr inż. Szczepan Paszkiel - adiunkt
 • dr inż. Michał Kunicki - adiunkt