Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


AKADEMICKIE BIURO KARIER
tel. +48 77 449 81 70, email: abk@po.opole.pl, WWW: http://www.abk.po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek 5, I piętro, pok. 106), 45-758 Opole

  • Anna Brysz-Lenort - Samodzielny referent ds. administracyjnych
  • mgr Aleksandra Jasińska - kierownik Akademickiego Biura Karier
  • mgr inż. Daria Kowal - specjalista ds. administracyjnych
  • mgr Ewelina Kucharzak - specjalista ds. administracyjnych
  • Paulina Legierska - samodzielny referent ds. administracyjnych
  • mgr Ewelina Nowak - samodzielny referent ds. administracyjnych
  • mgr Ewa Gala - st. specjalista ds. administracyjnych