Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU
email: prorbir@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • prof. dr hab. Grzegorz Królczyk - Prorektor ds. nauki i rozwoju

Dział Nauki
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole
 • mgr Ilona Czapczyńska - referent ds. nauki
 • mgr inż. Magdalena Mrozek - starszy specjalista ds. nauki
 • mgr inż. Anna Pieloch - kierownik Działu Nauki
 • mgr Justyna Pilawka - specjalista ds. nauki
 • mgr Natalia Sordon - specjalista ds. nauki i obsługi projektów B+R
 • mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec - Starszy specjalista ds. nauki

Biuro Projektów Europejskich
ul. Prószkowska 76 (budynek 5), 45-758 Opole
 • Joanna Drozd - specjalista ds. programów UE
 • mgr inż. Agnieszka Klepczyk - specjalista ds. programów UE
 • mgr Anna Kluger - kierownik biura
 • mgr Agnieszka Nawrocka - specjalista ds. programów UE
 • mgr Anna Stefanowska-Strzodka - starszy specjalista ds programów ue

Biblioteka
tel. +48 77 449 86 95, email: bg@po.opole.pl, WWW: http://www.bg.po.opole.pl
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • mgr Anna Jańdziak - asystent biblioteczny (dyrektor)
 • mgr inż. Beata Kopka - kustosz (zastępca dyrektora)

Sekretariat
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • Beata Sawko - bibliotekarz

Oddział Udostępniania Zbiorów
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • mgr Małgorzata Guziałowska - kustosz
 • mgr inż. Katarzyna Petela - bibliotekarz
 • Elżbieta Pindel - młodszy bibliotekarz
 • mgr Dorota Raudzis - kustosz (kierownik Zespołu Bibliotek Specjalistycznych)
 • Małgorzata Zielony - młodszy bibliotekarz
 • Lucyna Żabska - młodszy bibliotekarz
 • mgr Ewa Żelawska - kustosz

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • mgr Wioletta Ernst - kustosz
 • mgr Karina Fedynyszyn - kustosz
 • mgr inż. Teresa Glapa - kustosz (kierownik)
 • mgr Barbara Nowosielska - kustosz
 • mgr Joanna Tomasiewicz - bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 • mgr Małgorzata Kurek - kustosz

Biblioteka Wydziału Mechanicznego
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • Mgr Katarzyna Kurowska - bibliotekarz
 • mgr Katarzyna Schab - bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

 • mgr Małgorzata Rybczyńska - kustosz

Oddział Informacji Naukowej i Promocji
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • mgr inż. Bożena Budrewicz - kustosz
 • mgr inż. Kamila Dzirba - bibliotekarz
 • mgr inż. Katarzyna Murek - kustosz
 • mgr Justyna Weigt - bibliotekarz

Dział Wydawnictw
tel. +48 77 449 84 77, email: oficyna@po.opole.pl, WWW: http://www.wydawnictwo.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Poligrafii
ul. S. Mikołajczyka 3, 45-271 Opole

 • Krzysztof Gajda - montażysta offsetowy - magazynier
 • Urszula Huncza - introligator przemysłowy
 • Alfred Plotnik - maszynista maszyn offsetowych
 • Izabela Prokop - introligator przemysłowy

Oficyna Wydawnicza
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • Dobrawa Baumert-Woś - redaktor
 • Barbara Przystajko - kierownik oficyny
 • Małgorzata Szymczyk - redaktor techniczny

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i selekcji księgozbioru
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • Grażyna Potera - młodszy bibliotekarz

Sekcja Technologii Informatycznych i e-biblioteki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole

 • mgr Joanna Janeta - bibliotekarz

Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza"
tel. +48 77 474 82 94
ul. Prószkowska 76 bud. 5 45-758 Opole
 • mgr Wanda Sąsiadek - Specjalista ds. międzynarodowych (Pełnomocnik ds. organizacji imprez)
 • Marta Pawłowska - starszy specjalista ds. międzynarodowych
 • Yingnan Sun - główny specjalista ds współ. międzynar.

Biuro Naukowej Współpracy Międzynarodowej
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole
 • mgr inż. Ewa Jakuczek - starszy specjalista ds. naukowej współpracy międzynarodowej
 • dr Barbara Szymocha - starszy specjalista ds. naukowej współpracy międzynarodowej