Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU
email: prorbir@po.opole.pl
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7), 45-758 Opole

 • dr hab. Grzegorz Królczyk

Biuro Obsługi Badań Naukowych
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole
 • mgr Ilona Czapczyńska - referent ds. nauki
 • mgr inż. Magdalena Mrozek - starszy specjalista ds. nauki
 • mgr inż. Anna Pieloch - kierownik Biura Obsługi Badań Naukowych
 • mgr Justyna Pilawka - specjalista ds. nauki
 • mgr Natalia Sordon - specjalista ds. nauki i obsługi projektów B+R
 • mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec - Starszy specjalista ds. nauki

Biblioteka
tel. +48 77 449 86 95, email: bg@po.opole.pl, WWW: http://www.bg.po.opole.pl
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
 • mgr Karina Fedynyszyn - kustosz
 • Katarzyna Petela - Bibliotekarz
 • mgr Joanna Tomasiewicz - bibliotekarz
 • mgr Justyna Weigt - Bibliotekarz
 • Małgorzata Zielony - młodszy bibliotekarz
 • mgr Anna Jańdziak - asystent biblioteczny (dyrektor)
 • mgr inż. Bożena Budrewicz - kustosz
 • Beata Sawko - bibliotekarz
 • mgr Wioletta Ernst - kustosz
 • mgr inż. Teresa Glapa - kustosz (kierownik Oddz. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów)
 • mgr Małgorzata Guziałowska - kustosz
 • mgr Joanna Janeta - bibliotekarz
 • mgr inż. Beata Kopka - kustosz (zastępca dyrektora Biblioteki Głównej)
 • mgr inż. Katarzyna Murek - kustosz
 • mgr Barbara Nowosielska - kustosz
 • Elżbieta Pindel - młodszy bibliotekarz
 • Grażyna Potera - młodszy bibliotekarz
 • Izabela Prokop - introligator przemysłowy
 • mgr Ewa Żelawska - kustosz
 • Lucyna Żabska - młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Mechanicznego
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr inż. Kamila Dzirba - bibliotekarz
 • mgr Dorota Raudzis - kustosz (kierownik Zespołu Bibliotek Specjalistycznych)

Biblioteka Wydziału Budownictwa
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

 • mgr Małgorzata Rybczyńska - kustosz

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

 • Mgr Katarzyna Kurowska - bibliotekarz
 • mgr Katarzyna Schab - Bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 • mgr Małgorzata Kurek - kustosz

Dział Wydawnictw
tel. +48 77 449 84 77, email: oficyna@po.opole.pl, WWW: http://www.wydawnictwo.po.opole.pl
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Sekcja Poligrafii
ul. S. Mikołajczyka 3, 45-271 Opole

 • mgr Waldemar Szweda - kierownik sekcji poligrafii
 • inż. Andrzej Michniewicz - starszy redaktor
 • Krzysztof Gajda - montażysta offsetowy - magazynier
 • Urszula Huncza - introligator przemysłowy
 • Alfred Plotnik - maszynista maszyn offsetowych

Sekcja Wydawnictw pn. Oficyna Wydawnicza
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • Barbara Przystajko - zastępca kierownika działu wydawnictwsekcja wydawnictw pn. oficyna w
 • Elżbieta Ciechocińska - grafik
 • Małgorzata Szymczyk - redaktor techniczny